Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2023. szeptember 4-10.

  1. A Máriakönnyei (vodicai) nagybúcsú 2023. szeptember 9-10-én lesz. Részletek a hirdetőtáblán kihelyezett plakáton.
  2. Szeptember 9-én (szombat), hajnali 4.45 órakor indul Soltvadkert-Selymesről a Szent Imre zarándoklat. További részleteket a kihelyezett plakátokon olvashatunk.
  3. Szeptember 10-én, a 9 órai szentmisében terménybetakarítási hálaadás lesz. Akik szívesen hoz­zá­já­rul­nak kertjük terményeivel az ünnephez, azok előtte napon, szombaton 8-11 óra között hozhatják el fel­a­ján­lásaikat a sekrestyébe a Rákóczi Ferenc utcai bejárat felől.
  4. Szeptember 12-én (kedden) 8-13 óra között és 13-án (szerdán) 13-18 óra között VÉRADÁS lesz a Mű­ve­lődési Központban. Aki teheti éljen a szeretet-tettek e lehetőségével is! További részletek a Tomori Pál utca felől kihelyezett plakáton olvashatók!
  5. Szeptember 15-én 18 órakor a bajai Bácskai Kultúrpalotában drogprevenciós estet szerveznek, amelyen szóba kerülnek a fiatalokat veszélyeztető különféle függőségek és devianciák, azok megelőzésének le­he­tősége. Előadók lesznek dr. Szemenyácz János pszichiáter, addiktológus és Szabó Judit református lelkész, addiktológus, a zsibriki drogelvonó intézet vezetője. A beszélgetést Schindler Mátyás atya vezeti.Sze­re­tet­tel várják elsősorban a szülőket, de mindenkit, aki ebben a fontos ügyben tájékozódni szeretne.
  6. Szeptember 17-én (vasárnap) 9 órakor Veni Sancte gitáros szentmise lesz templomunkban. A szentmi­sén Csiszér László szolgál, megáldjuk a gyermekeket és iskolai tanszereiket.
  7. A soltvadkerti Plébánia zarándoklatot szervez Székesfehérvárra, szeptember 30-án. További részleteket a kihelyezett plakátokon találunk.
  8. Hálásan köszönöm az elsőpénteki egésznapos szentségimádáskor vállalt Oltáriszentség-őrzést; a temp­lom díszítésében és díszítéséhez nyújtott kétkezi segítséget és a virágfelajánlásokat; a plébánia udvarán történt fűnyírást; a plébánia udvarának, közösségi termének és utcafrontjának takarítását és rendezését.
Megszakítás