Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

Szent Józsefről elnevezett Kiskőrösi Római Katolikus Egyházközség Képviselő Testülete

A 15 tagú képviselő-testület megalakulása a hívek ajánlásával, majd szavazásával történt. Véleménynyilvánítással, ötletekkel, mozgósítással, – ha szükséges – kétkezi munkával segítik Attila atya rendkívül sokrétű tevékenységét.
Az éves költségvetés elfogadásában, és az egyházközséget érintő fontos kérdésekben szavazati, döntéshozatali joga van a testületnek.

Első megbeszélésükön egyhangúlag Suhajda János nyugalmazott középiskolai tanárt választották elnökül.

Hivatalból tagok

 1. Seffer Attila – plébános:
  „Szolgáljunk neki, szentségben és igazságban, színe előtt életünk minden napján.” Lukács 1,75

Beválasztott tagok

 1. Suhajda János – világi elnök:
  „Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket.” Mt 11,28
 2. Babucsikné Zeikfalvy Anna – hitoktatás ügyei:
  „Ki mond különbnek másoknál? Mid van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna?”  1Kor 4,7
 3. Gráner Géza – gondnokság:
  „Én vagyok az igazi szőlőtő, s Atyám a szőlőműves.” Jn 15,1
 4. Kéhl Mária – karitász:
  „ Te vagy erősségem, rád tekintek, Uram, te vagy Istenem, menedékem!” Zsolt 59,10
 5. ifj. Kovács Zoltán – gondnokság:
  „Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak.” Lk 6,37
 6. Polgárné Rigó Éva – jegyző:
  „Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.” Mt 25,40
 7. Supka Éva – liturgia:
  „Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet.” Példabeszédek 4,23
 8. Szászi András – temető ügyek:
  „Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindenki, aki szeret, Istentől való és ismeri Istent.” 1 Jn 4,7
 9. Virág Attila – gondnokság:
  „ Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt, …, és felüdíti lelkemet. Az igaz úton vezérel, nevéhez híven.” Zsolt 23;1,3
 10. Vörös László – gondnokság:
  „A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. S a szeretet nem szűnik meg soha.” 1Kor 13,4-8

Foglaljuk őket imádságainkba!

A jelmondatok a Vándor Evangélium könyvének szövege alapján vannak (Gál Ferenc, Gál József, Gyürki László, Kosztolányi István, Rosta Ferenc, Szénási Sándor és Tarjányi Béla fordításának javított szövege új bevezetőkkel és szövegmagyarázatokkal. Szent István Társulat, Budapest 2005)

Megszakítás