Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

Szent Pió atyáról és boldog Teréz anyáról nevezett Ferences Világi Rend kiskőrösi közössége

A Ferences Világi Rend közvetlenül Assisi Szent Ferenctől számítja eredetét, alapításának időpontját 1221-re teszi. Változó intenzitással és a szerzetesekkel változóan szoros kapcsolatban, de az alapítás óta folyamatosan jelen vagyunk az Egyház (és a világ) életében. A II. Vatikáni Zsinatot követően a mai kor szellemében megújult Regulát VI. Pál pápa  hagyta jóvá 1978-ban. Magyarországon a rendszerváltás után, 1992-ben jelent meg a regula Rómában is jóváhagyott magyar fordítása, mely friss lendületet hozott: az addig titokban működő közösségek erre alapozva, immár hivatalosan is adminisztrálva keltették életre a mai világi rendet.
Itt Kiskőrösön 2005-ben alakult meg a közösség 5 örökfogadalmas testvérrel. Azóta már a Dunántúlról is csatlakoztak hozzánk, (Gerjen, Sióagárd, Bonyhád) így már 11 aktív örökfogadalmas testvér tartozik közösségünkhöz.

Regulánk és életünk középpontja az Evangélium. Ebben szemléljük, és ehhez törekszünk igazítani életünket.

A világi ferencesek mindent megtesznek, hogy az Evangéliumot gyakran olvassák, és hogy az Evangélium igazságait az életbe ültessék át, mindennapi életüket pedig újra meg újra az Evangéliumhoz mérjék.” (Reg 4.)

Regulánk és egyéb szabályzataink adnak bátorítást és iránymutatást arra az élettervre, amely a mai világban az Evangélium megélésére irányul. Hogy ezt egész életünk programjává és feladatává tehessük, fogadalommal kötelezzük el magunkat, melynek megtartásában segítségül hívjuk a Szentlélek kegyelmét, az Egyház szentségi szolgálatát, a Boldogságos Szűz Máriát, Szent Ferencet, valamint a testvéri közösség egységét. Ezek nélkül – a mai világban különösen – elképzelhetetlen ferences módon élni.

A ferences karizmához való hűséget az I. rendi testvérek lelki asszisztenciája biztosítja rendünk életében. Hozzánk Zatykó László ofm ferences atya jár a szeged-alsóvárosi ferences rendházból.

Havonta egy vagy két alkalommal tartunk összejöveteleket, változó helyszíneken – a Dunántúli testvérek miatt, – de legtöbbször itt, a kiskőrösi Szent József plébánia közösségi termében találkozunk.

Szívesen látunk érdeklődőket, akik szeretnék közelebbről megismerni Szent Ferenc életét, tanítását, és hívást éreznek az evangélium szerinti életre!

 

KÖZÖSSÉGI TAGOK:
Pelsőci Gyula
Csvila Lajosné
Szászi András
Deli Gábor
Forrai Márton
Petróczi-Kiss Jánosné
Kenyeres Zsolt
Kenyeresné Dr. Pap Kinga
Pelsőciné Barna Mária
Ralovitsné Mészáros Ildikó
Szásziné Nagy Judit

Szent József Katolikus Templom Kiskőrös - Ferences közösség
Megszakítás