Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

Vándor Evangélium

Vándor Evangélium Imaszolgálat imája

Istenem, köszönöm Neked a hitemet! Köszönöm, hogy szüntelenül  hívsz és növekedni akarsz bennem. Vágyom rá, hogy buzgó és hűséges apostolod legyek. Ígérem, hogy egy éven keresztül elhivatottan részt veszek a Vándor Evangélium Imaszolgálatban. Ennek tagjaként rendszeresen imádkozni fogok az alábbi szándékokért:

 • plébániai közösségem, környezetem és saját magam hitben való növekedéséért,
 • a nem hívők megtéréséért,
 • a hívek újraevangelizásáért,
 • új papi és szerzetesi hivatásokért,
 • szent életű papokért,
 • Magyarország lelki megújulásáért,
 • a családokért,
 • az üldözött keresztényekért és minden keresztényért.

Elhatározásom teljesítéséhez kérem Szűz Mária és védőszentem segítségét.

Ámen.

A Vándor Evangéliumi imakörökről

(Az ismertetőt az egyik kiskőrösi csoport szervezője, Boldoczki Sándorné Domokos Margit Tünde készítette)

2007. év nyarán hallottam először az imaszolgálatról egyik rokonomtól, Deákné Baksa Csillától, aki Budapesten már tagja volt egy imacsoportnak. Elmondta, milyen „feladatot” és milyen „ajándékot” jelent ez a résztvevőknek.

Feladatot jelent a csoport megszervezése:

 • egy személy – a felelős – vállalja a felkérést a vezetésre, majd összegyűjt híveket és családjaikat, hogy létrejöjjön a 10 helyszínhez tartozó imakör;
 • biztosítja a vándorló csomagot, melyben benne van a minden hónapra kijelölt olvasni és imádkozni való;
 • összeállítja a tagok – családok – sorrendjét, akik majd a 3 nap elteltével tovább is viszik az evangéliumot.

Így havonta egyszer találkozik a csomaggal minden résztvevő a beosztás szerinti napokban.

Ajándékként élik meg a csoportban résztvevők a családokon belüli közös imádságot, az elmélkedéssel együtt töltött időt. A tagok a másik családdal való találkozás, és a Szentírás értelmezésének élménye útján segítséget kapnak a lélek gondozásához.

Unokatestvérem az általa elmondottak után kérte, hogy Kiskőrösön is kapcsolódjunk be, hogy édesapja és testvére a fiával, illetve én a családommal is tagjai legyünk ennek az országos hálózatnak.

Segítségével Budapesten kapcsolatba léptem a Missio Christi Alapítvánnyal, akik a Vándor Evangélium ügyeiben rendelkezésre állnak. Vásároltunk tőlük Bibliát, Imafüzetet, és 2007. október 1-jétől az első imakör 10 családja Kiskőrösön elkezdte küldetését.

A vándorló csomagba tettünk olyan tárgyakat – gyertyát, keresztet, rózsafűzért, terítőt -, melyekkel a Házioltár kialakítható, amikor megérkezik egy-egy helyre a Szentírás. Hittünk abban, hogy a Biblia minél jobb megismerésének lélekápoló, léleképítő, a közösséghez tartozásnak pedig összetartó ereje lesz.

Néhány évig ez az 1 imakör működött. Aztán továbbiak szerveződtek.

2013. októberétől a mai napig 4 csoport, azaz 40 család imádkozik a kiskőrösi Vándor Evangéliumi imaszolgálatban. Felelőseik: Csanády Józsefné, Seffer Attila plébános, Dr. Sárfi Ildikó és Boldoczki Sándorné.

Az imakörhöz tartozók vállaljuk, hogy otthonunkban az aktuális hónapra kijelölt részt a Bibliából közösen elolvassuk, arról elmélkedünk, majd imádkozunk együtt az adott szándékokért, a nemzetért, a városért, papjainkért, de legfőképpen Jézus Krisztussal való kapcsolatunk erősödéséért.

Az evangélium hirdetésének hónaponkénti vándoroltatása egyik családtól a másikig valóban nemes feladatot jelent számunkra, amelyet küldetésként élünk meg. A minden hónapban meghatározott újabb imaszándék és hozzárendelt evangéliumi szakasz értékes tudással, elmélkedési lehetőséggel és egyénre szabott vállalásokkal erősít minket.

Kívánom, hogy a meglévő családok ne fáradjanak el a csomag hordozásában, és kívánom, hogy vállalják továbbiak a városban és a környező településeken az imaköri szolgálatot. Így remélhetőleg egyre többen fogják befogadni minden hónapban három napra a Vándor Evangéliumot.

Aki csatlakozni szeretne, vegye fel velem a kapcsolatot a 06 70 372 4781 telefonon.

Megszakítás