Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

Ünnepi szentmise

      A 2021-es év több okból is különleges és emlékezetes a római katolikus egyház számára.

Ferenc pápa ezt az esztendőt Szent József emlékévnek hirdette 2020. december 8-án, mert 150 éve volt, tehát 1870-ben, hogy IX. Piusz pápa ezen a napon az egyház védőszentjének nyilvánította Szent Józsefet.

1955. május 1-jén pedig XII. Piusz pápa minden év május elseje napot Munkás Szent József ünnepének rendelte el. Ezzel szándékozta a munka – legyen az szellemi vagy fizikai – értékét elfogadtatni az emberekkel az élet, a jogok, a javak, a törvények számára. Szent József a kétkezi munkások védőszentje is.

A mi egyházközösségünk védőszentje is Szent József, ezért május 1-jén 18 órakor ünnepi szentmise volt templomunkban. Vendégünk Dr. Bábel Balázs érsek atya, akinek a vírushelyzet enyhülésével lehetséges első vidéki útja nagy örömünkre hozzánk vezetett. Őt 4 lelkész, 4 ministráns – Karalkov és Pelsőci fiatalok -, a vezetőségi tagok kísérték az oltárhoz. Attila atya meghívására a vendégek: Hatházi Róbert plébános, Kovács Ferenc káplán és Ivanics Zoltán iskolalelkész Kecskemétről érkeztek. A templom megtelt hívekkel, ők a járványhelyzet szabályait betartva foglalták el helyeiket. Az énekek a szentmise ünnepi hangulatát emelték, Ignácz Péter kántorunk az alkalomhoz kapcsolódva állította össze a zenei részt.

A prédikációban az érsek úr méltatta Szent József emberi tulajdonságait, a bizalmat, a türelmet, a szeretetet, a felelős gondoskodást, a példamutató, szorgalmas munkavégzést. Beszélt arról, hogy mindenki életében fontos, hogy a feladatokat, a munkát örömmel, kitartással, környezete és saját elégedettségére végezze.

A szentmise záró áldása előtt közösen imádkoztunk Szent Józsefhez:

Szent József, légy házunk ura, kis családunk pártfogója!
Egyetértés, hű szeretet egyesítse szíveinket!
Az ég felé mutass utat, bátorítsd az ellankadtat!
Küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk!
Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit!
Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos!
Engedd be az Isten-áldást, minden jóban gyarapodást!
Ajánlj minket Jézusodnak, Szeplőtelen Szűzanyánknak,
Hogy családunk kisded háza, Názáretnek legyen mása!
Ámen.

Ezután a plébánia hivatal Tomori Pál utcai bejáratához vonultunk. Egyházközségünknek 1921. február 21-én volt a plébánia rangra emelése. A 100. évforduló alkalmából az ünnepi tábla és a hívek megáldása után Szent József oltalmáért mondtunk közösen imát a hivatal bejárata előtt.

Jóságos Szent József, egyházközségünk most ünnepli plébánia rangra emelésének 100. évfordulóját. Ezen alkalomból szólítunk meg téged.
Oltalmazd közösségünket: segíts, hogy Istennek mindenkor tetszésére legyünk. Te mindent kérhetsz számunkra, hiszen Jézusnak nevelőatyja vagy. Esdj ki mindnyájunknak igazi istenfélelmet, élő hitet, hűséget, világos és tiszta lelkiismeretet, természetes alázatosságot, nagy szeretetet Isten és minden felebarátunk iránt.
Könyörögj érettünk, hogy egyre tökéletesebben éljünk, a bizalom útján haladjunk, és az élő Istenbe vetett hitünket soha fel ne adjuk. Járj közben értünk, hogy Isten minket is szentekké tehessen!
Védelmezz bennünket, hordozd testi-lelki ügyeinket, ajánlj mindnyájunkat Jézus és Mária Szívének.
Ámen

Mindannyian tudtuk, éreztük Szent József jóságát, természetes alázatosságát, szeretetét Isten és az emberek iránt.

Megszakítás