Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

Egyházközségünk – templomunk rövid története

A kiskőrösi Római Katolikus Egyház története a török idők előtti korszakra nyúlik vissza. Már 1277-ben készült róla feljegyzés Keurea illetve Kyskeres néven. 1529. áprilisban viszont a kalocsai érsekséghez érkezett jelentésben az áll, hogy a települést a környékbeliekkel együtt a török elpusztította.

A török uralom utáni időszak első anyakönyvi bejegyzései 1773-ból valók, amikor a kalocsai érsek megalapította Kiskőrösön a Római Katolikus Egyházat, és az Anyaszentegyház legfőbb Patrónusának, Szent Józsefnek ajánlotta. Ezt megelőzően is volt katolikus közösség, de önállósággal nem rendelkezett, mert Akasztóhoz, később Kecelhez tartozott. Ekkor azonban Batthyány József kalocsai érsek Klimovszky Mátyást kinevezte az újonnan alakult közösség élére.

1773-ban a „kisded nyáj” mintegy száz lelket számlált. Az azóta eltelt több mint 200 év folyamán 36 vezető lelkész és 16 segéd illetve kisegítő lelkész szolgált az egyházközségben. Köztük olyan kiváló egyéniségek, mint Dobozy János, Drach Antal, Kanyó János esperes, Borsay István, dr. Forgács Ferenc prépost, dr. Papp Imre, Prokop Péter, dr. Mojzes Péter, Csörgi István jezsuita atya.

1826-ban a katolikus templom neobarokk stílusban felépült.

1904-ben Argauer Ferenc a temetőben kápolnát építtetett.

1921-ben az addig lelkészségként működő egyházközség plébániai rangot kapott, és akkor kezdték tervezgetni a templom átépítését. 1931-ben megépítették a ma látható új kereszthajót a szentéllyel, az átépítés megvalósult.

1943-ban  Malczyk Károly menekült lengyel festő készítette a ma is meglévő szekkókat. Ezek érdekessége, hogy az akkor élő felnőtt hívekről a festmények, a gyermekekről pedig az angyalok arcképeit mintázta. 1943-ban megépült a máig is működő két manuálos Angster orgona, s a kiváló akusztikájú épületben csodálatos hangzásban  szól a hívek számára. Templomunk és városunk történelmi emlékeztetője az a tábla, amelyen az I. világháború áldozatainak neveit olvashatjuk. A domborművet, amely az oldalajtónál található, az 1941-es dunai árvíztől való megóvásért, hálából készíttette az egyházközség. A karzat mellvértjén a hősi halált halt Leányfalusi Károly kántor-hitoktató portréja látható.

2014-ben a templom külső és belső felújításra került, ekkor a hívek adakozásából az orgona is megújult. A templom belsejében különösen szép látványt nyújt a két Árpád-házi szentet, Lászlót és Margitot ábrázoló, művészi módon elkészített színes ablak. 2015. novemberében a karzatnál bővült ezeknek a sora, Szent István és Szent Erzsébet látható a megújított színes ablakokon.

2015. szeptember elején toronyzene készült. 90 ének található a számítógépes programon, amely 4 csoportra van osztva (esti zene, nagyböjti+húsvéti zene, advent+karácsonyi zene, évközi+Mária zene). A számítógép választja ki az ünnepkörnek megfelelően a zeneszámokat 7:05 és 12:05-kor minden nap. 19:05-kor az esti zene szól mindig. A toronyzenét nem kis harangok, hanem számítógép szólaltatja meg 4 nagy teljesítményű, kültéri hangfalon keresztül, amelyek a toronyban találhatók a zsalugátereken belül.

Megszakítás