Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

Szent II. János Pál

ii_janos_pal

Christus vincit,
Christus regnat,
Christus, Christus imperat!

hangzott fel milliónyi katolikus templomban – a földkerekség minden pontján – a győzedelmi ének november 20-án, az egyházi évet záró Krisztus Király vasárnapján.

A kiskőrösi Szent József templomban az esti szentmisén különösen szépen, dicsőítően zengett az ének a zsúfolásig megtelt Isten házában, hiszen hármas ünnepet „ülhettünk”.

Seffer Attila atya egyházépítő tevékenységének köszönhetően egy oltárkő került elő az Oratóriumból, melyről kiderült, hogy a Horváth Viktor martyropolisi címzetes püspök és kalocsai segédpüspök által 1941-ben felszentelt Szent Floretin III. századi mártír és Szent Maximosz VII. századi vértanú ereklyéje. A szembemiséző oltár fedőlapjába történt ezen oltárkő méltó elhelyezése.

Talán még ennél is nagyobb várakozás előzte meg Szent II. János Pál pápa ereklyéjének felszentelését.

A „történet” még áprilisban, illetve tulajdonképpen a 2016-os egyházi év kezdetén indult, amikor Ferenc pápa az Irgalmasság Szentévének nyilvánította ezt az esztendőt. Azóta templomunkban minden szentmise végén elimádkozzuk a Szentatya – Szent II. János Pál – könyörgő imáját a Föld minden lakójáért.

Az Isteni Irgalmasság vasárnapján, április 3-án csodálatos, felejthetetlen, lélekemelő szentmisén vehettünk részt Krakkóban, az egykori Karol Vojtyla városában, az Általa meghirdetett ünnepen az Isteni Irgalmasság Tiszteletére Felszentelt Bazilikában. Attila atya lelkében ezen az általa szervezett zarándokúton született meg a gondolat, hogy kérjen templomunk számára a példaképének tartott, mélyen tisztelt, szeretett Szentatyától származó ereklyét.

A sugallatot részéről sok szervezés, tett követte, s ennek eredményeképpen október 27-én egyházközségünk kis küldöttsége, Plébános Urunk vezetésével, személyesen vehette át Stanislaw Dziwis krakkói Bíboros Úrtól – Szent II. János Pál egykori személyi titkárától – a Szentatya vér-ereklyéjét. Annak fogadására szent kilenceddel készültünk.

ii_janos_pal_2

ii_janos_pal_3

 

A szentmisét ezen a felemelő ünnepen Csorba Dávid soltvadkerti káplán, újmisés pap celebrálta. Első ízben ő ölthette magára az új, Lengyelországban vásárolt Szent II. János Pál arcképével és címerével díszített miseruhát. Kívánjuk, hogy a Szentatya jelmondata „Totus Tuus” – Egészen a Tiéd – vezesse szolgálatában Csorba Dávid atyát egész életén keresztül.

Örömünk volt, hogy meghívásunkat elfogadva, velünk együtt, értünk imádkoztak az oltárnál Kiss István akasztói, Mezei Ferenc tázlári plébános urak, Kőhegyi Dániel kiskunhalasi káplán, valamint a kiskőrösi Bobek Tamás keceli káplán, a II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda lelki vezetője.

Szent II. János Pál pápa az Eucharisztia, a rózsafűzér, a fiatalok, a család, az ökumené, a békeszerzés, a szeretet pápája volt. Még utolsó szavaival is – „Ne féljetek” – mindenkihez szólt, bátorított ebben a bizonytalan, félelmekkel teli, zűrzavaros világunkban.

Köszönjük a Jóistennek, hogy november 20. vasárnaptól templomunkban is kérhetjük az ereklye előtt térdelve az Ő közbenjárását, hogy Krisztus Király győzedelmeskedjen, uralkodhasson szívünkben, lelkünkben, életünkben!

 

 

Könyörgő IMA A VILÁGÉRT
(SZENT II. JÁNOS PÁL)

Istenünk, irgalmas Atyánk!
Aki szeretetedet Fiadban,
Jézus Krisztusban nyilatkoztattad ki,
és kiárasztottad ránk a Szentlélekben,
a Vigasztalóban,
fölajánljuk Neked ma a világ
és minden ember sorsát.

Hajolj le hozzánk, bűnösökhöz,
gyógyítsd meg gyöngeségünket,
űzz el tőlünk minden rosszat!
Add, hogy a föld minden lakója
megtapasztalja irgalmasságodat,
hogy benned,
a Szentháromság egy Istenben
megtalálják minden remény forrását!

Örök Atya,
Fiad keserves kínszenvedéséért és föltámadásáért
irgalmazz nekünk és az egész világnak! Amen.

ii_janos_pal_2

Ima Szent II. János Pál pápához

II. János Pál, Karol Wojtyla,  szeretett Szentatyánk! Bizalommal fordulok hozzád, aki már a Mennyből tekintesz ránk, és szentként sétálsz az Ég gyönyörűséges kertjében Mária, a Te szívednek oly kedves Édesanya és Királynő mellett. Tudom, hogy mélyen érző, részvéttel teljes szíveddel azonnal meghallod kiáltásomat és segítségemre fogsz sietni.

Annyi mindent szeretnék elmondani Neked, akit édesapaként tiszteltem, akinek jelenléte balzsamként hatott rám, és akit rajongva, gyermeki módon szerettem. Segítségért fordulok hozzád, kérlek, vidd el imáimat a Mennyei Atya elé! A következő kegyelmet kérem Tőled:

/Rövid csend./

Szent II. János Pál pápánk! Hálát adok Istennek, hogy Téged nekünk adott. Köszönöm életedet, jóságodat, szeretetedet, áldozataidat, küzdelmeidet az egységért, a békéért, és mindenért, amit adtál nekünk hosszú pápaságod éveiben! Hallgasd meg imáimat, melyeket eléd tártam, és siess segítségemre! Köszönöm, hogy segítesz! Ámen.

Szent II. János Pál pápa könyörögj érettünk!

 

Szent II. János Pál pápa élete

Szent II. János Pál pápa Karol Józef Wojtyła néven született Lengyelországban 1920. május 18-án a Krakkótól 50 km-re fekvő kisvárosban, Wadowicében.

Korán árvaságra jutott. Édesanyja 1929-ben, orvos bátyja 1932-ben, édesapja pedig 1941-ben halt meg.

Karol 1938-ban beiratkozott a krakkói Jagelló Egyetemre, amelyet a világháború alatt bezártak. Így először egy kőfejtőben, majd a Solvay vegyi gyárban dolgozott.

1942-ben kezdte el tanulmányait az illegalitásban működő szemináriumban, pappá szentelése 1946. november 1-jén volt Sapieha bíboros által Krakkóban.

Nem sokkal később Rómába küldték tanulni. A teológiai doktorátust 1948-ban szerezte meg. Disszertációját  A hit értelmezése Keresztes Szent János szerint címmel írta.

Római tanulmányai alatt a lengyel emigránsok lelki gondozásával töltötte a nyarakat Franciaországban, Belgiumban és Hollandiában. 1948-ban tért vissza Lengyelországba és plébániákon lelkészként szolgált.

1951-től folytatta filozófiai és teológiai tanulmányait, később az erkölcsteológia és az etika professzora lett.

1958. július 4-én XII. Pius pápa krakkói segédpüspöknek nevezte ki, püspökké szentelése szeptember 28-án a krakkói Wawel-székesegyházban volt. Püspöki jelmondatát később pápaként is megtartotta: Totus Tuus (Egészen a Tiéd).

1964-ben VI. Pál pápa nevezte ki Krakkó érsekévé, majd 1967. június 26-án bíborossá kreálta.

Karol Wojtyła részt vett a II. vatikáni zsinaton, és fontos szerepe volt a Gaudium et spes kezdetű lelkipásztori konstitúció megfogalmazásában.

1978. október 16-án választották pápává. Október 22-én a Szent Péter téren bemutatott székfoglaló szentmiséjén hangzott el a híres „Ne féljetek!” felszólítás.

1978. János Pál volt a 264. az egyházfők sorában, 455 év óta az első nem olasz pápa, az első szláv pápa. Közel 27 éves pontifikátusa az egyik leghosszabb a történelemben. Az egyházat imádsággal és gondoskodással vezette, minden megjelenését a derű és a remény hatotta át. Péteri szolgálatát fáradhatatlan missziós lelkülettel, komoly felkészültséggel, mély emberismerettel végezte. 104 apostoli utazást tett Olaszországon kívül, Olaszországon belül pedig 146-ot. Róma püspökeként az örök város szinte összes plébániáját meglátogatta. A fiatalok iránti szeretete vezette, amikor meghirdette az ifjúsági világnapot. II. János Pál pápaságának meghatározó momentuma volt a más vallásokkal való párbeszéd.

Kétszer látogatott Magyarországra: 1991. augusztus 16-20. között, valamint 1996. szeptember 6-7-én.

2005. április 2-án, az általa liturgikus nappá tett Isteni Irgalmasság vasárnapjának vigíliáján halt meg.

 

 

János Pál kilenced

Kezdő ének

Keresztvetés

Bevezető imádság (minden nap):

II. János Pál, Karol Wojtyla,  szeretett Szentatyánk! Bizalommal fordulok hozzád, aki már a Mennyből tekintesz ránk, és szentként sétálsz az Ég gyönyörűséges kertjében Mária, a Te szívednek oly kedves Édesanya és Királynő mellett. Tudom, hogy mélyen érző, részvéttel teljes szíveddel azonnal meghallod kiáltásomat és segítségemre fogsz sietni.

Annyi mindent szeretnék elmondani Neked, akit édesapaként tiszteltem, akinek jelenléte balzsamként hatott rám, és akit rajongva, gyermeki módon szerettem. Segítségért fordulok hozzád, kérlek, vidd el imáimat a Mennyei Atya elé! A következő kegyelmet kérem Tőled, csendben fogalmazzuk meg kéréseinket. (CSEND)

1. nap:  Egyházunk Nagy Apostola!

Te mély és élő hittel tanítottál mindnyájunkat az Evangélium megélésére. Mindig az Igazságot hirdetted az Egyházban, a világban, és határozottan kiálltál Jézus Krisztus mellett. Állhatatosságoddal sziklaként mutattál példát az emberek előtt. Valóban PÉTER voltál, igazi PÉTERKÉNT éltél közöttünk. Lángoló szeretettel imádtad Jézust az Eucharisztiában. Feledhetetlen számunkra, amikor a szentmisében felmutattad Őt nekünk. Arcod fénylett az Eucharisztiában élő Jézus jelenlététől. Segíts, hogy a misében én is ilyen mély hittel vegyem magamhoz Jézust, amilyen gyakran tehetem! Buzdíts, hogy hozzád hasonló módon, komoly rendíthetetlenséggel álljak ki az Evangélium igazsága mellett!

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség! Litánia

2. nap:  Európát védelmező Pápa!

Te soha nem ijedtél meg semmiféle fenyegetéstől, hanem bátran harcoltál a hit védelmében. Küzdöttél az elnyomottak érdekében, és felemelted szavadat az igazságtalanságok ellen. A szenvedők, a hányatottak, a betegek, a gyengék, elesettek és elhagyottak vigasza voltál. Kiáltásod a világ négy sarka felé is eljutott azokért, akiket bántalmaztak, gyötörtek, vagy megöltek. Jézust követted, és Máriát nyújtottad vigaszul. Segíts, hogy én is mindig kiálljak szenvedő embertársam mellett, s hogy mindenkiben meglássam Jézus Szent Arcát! Segíts, hogy lényemmel vigaszt nyújtsak a bajba jutottaknak! Segíts, hogy úgy tudjam megvédeni mások érdekeit, mint a magaméit!

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség! Litánia

3. nap: Reménység Hirdetője!

Még haldokolva is ezt suttogtad felénk:  – Ne féljetek! Ne szomorkodjatok! Segíts, hogy én is ilyen rendíthetetlen bizalommal, örömteljes szívvel és bátorsággal hordozzam Istentől kapott keresztemet! Segíts, hogy a csüggedést félresöpörve új és új reménnyel ébredjek! Buzdíts, hogy a fájdalmak tengerében soha ne süllyedjek el, hanem bizalommal megfogjam Mária kezét, s Vele együtt szüntelenül Jézusra tudjak tekinteni! Segíts abban is, hogy reménységet, bizalmat sugározzak mások felé!

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség! Litánia

4. nap: Bölcsesség és Igazság Szószólója!

Te nemcsak igazságos voltál, hanem bölcs is. Válaszaiddal, bátorításaiddal mindig a Szentlélek bölcsességével szóltál és tanítottál. Különleges bölcsességgel tudtál hozzászólni a fiatalok ügyeihez anélkül, hogy az Igazságból egy késhegynyit is elvettél volna. Segíts nekem is, hogy bölcsen tudjak szólni embertársaimhoz, hogy hozzád hasonlóan tudjak bánni a fiatalokkal! Kérd számomra a Bölcsesség Lelkét!

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség! Litánia

5. nap: Családok nagy Pápája!

Egész szíved nyitva volt a kisgyermekek felé. Úgy szeretted őket, mint egy igazi édesapa, vagy mint egy jóságos nagyapa. Mindezt azért tudtad megtenni, mert gyermeki lényed alázatos és szelíd volt, hasonló Jézuséhoz. Vidámságoddal bearanyoztad a gyermekek és a családok életét. Te az Élet védelmezője és tanítója voltál utolsó leheletedig. Úgy óvtad a családok, és a gyermekek életét, mintha mind a tieid lettek volna. Igazi édesapa voltál a legcsodálatosabb Édesanyának, Máriának oltalmában. Ővele egységben harcoltál az Élet védelméért, a családok egységéért, a házasság előtt tisztán megélt szerelem fontosságáért. Buzdíts engem is, hogy mindenkor kiálljak az Élet védelmében, imádságaimmal és életemmel tanúságot tehessek róla! Segíts, hogy magam és mások életében is, mindenkor megőrizzem a család értékeit!

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség! Litánia

6. nap: Kiengesztelődés, Béke és Egység Apostola!

Nem sajnáltál soha sem időt, sem fáradságot, nem kímélted sem erődet, sem egészségedet. Utazásaid során nem volt olyan ország, ahol ne érintetted volna a népek földjét. Majdnem megöltek, megsebesítettek, meg akartak félemlíteni – Te mégis, rendíthetetlenül jártad a világot, hogy elvidd Krisztus békéjét minden fajnak, népnek és vallásnak. Soha egy pápa sem tett annyi erőfeszítést a keresztények egységéért, a vallások közti békéért és kiengesztelődésért, mint Te. Erre mutattál példát Assisiben is. Bocsánatot kértél mindenkitől minden bűnért, melyekkel az Egyház a történelem során megbántott másokat.  Imádkozz értem, hogy én is erős lélekkel, hozzád hasonló módon példát mutathassak embertársaimnak az egység, a békeszerzés és a bocsánatkérés útján! Segíts, hogy olyan lelkülettel tudjak a más keresztény felekezetűek és más vallásúak felé fordulni, mint Te!

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség! Litánia

7. nap: A Szent Szűz szeretett Fia!

Máriának ajánlottad magad. Amint Ő kéri mindnyájunktól, életedet és minden szenvedésedet felajánlottad a bűnösökért, a világért. Amikor megmenekültél a halálból, felkerested Fatimában Máriát, Aki életedet megmentette. Szíved mindig telve volt hálával, és egész lényedet a hűség jellemezte. S mikor már alig tudtál menni, elfogadtad betegséged nehézségeit, korlátait. A Szűzanya kicsi gyermekeként soha nem szégyellted magad a tömegek előtt. Semmiféle hiúság nem volt benned.  Megmutattad szenvedésed arcát. Nem kendőzted, nem simítottad el, hanem mint Jézus, úgy vitted keresztedet a Kálvária útján, hogy példát mutass minden embernek. Imádkozz értem, hogy alázatosságban növekedjem, kicsinységben tökéletesedjem, és hiúságtól mentesen viseljem el mások előtt is fájdalmaimat. Kérd számomra Istentől, hogy hozzád hasonló hősiességgel, lángoló szeretettel ajánljam fel szenvedéseimet másokért, a megtérésekért, az Egyházért! Buzdíts arra, hogy én is Máriának ajánljam fel magamat és életemet, s Veled együtt mondjam:  Totus Tuus!

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség! Litánia

8. nap: Irgalmasság Hirdetője!

Életpéldáddal megismertetted az emberek előtt az irgalmas, a szerető szívű Jézust. Amikor rád lőttek, és majdnem megöltek, bementél gyilkosodhoz, kezet nyújtva megbocsátottál, sőt irgalmat kértél számára. Minden gyötrelmet, kezelést, műtétet türelmesen fogadtál –, de felismerted, hol és mikor kell meghúznod a végső határt, s mi az, ami már nem tetsző Istennek. Az Ő könyörületességére bíztad magadat is. Méltóképpen kívántál elköltözni e világból, és hazatérni az Atyai házba. Áldozati Bárány lettél az Úr asztalán. Szeretetből kész voltál mindent nekünk adni. Életed minden pillanatában Jézus könyörületes szeretetét sugároztad felénk. Segíts, hogy én is áldozatkész tudjak lenni, s hogy minden pillanatban képes legyek átadni magam Isten gondviselő, irgalmas kezébe!

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség! Litánia

9. nap: Jó Pásztorunk!

Átvezettél bennünket a harmadik évezredbe. Új utat nyitottál az emberiség számára. Megmutattad, hogyan kell az Evangélium szerint élni és meghalni. Önmegtagadó életedben lemondtál örömökről, kedvtelésekről. Keveset ettél és ittál. Áldozatkészségeddel, böjtöléseiddel, órákon át tartó, éjszakába nyúló imádságaiddal vezekeltél értünk, hogy kiesdd számunkra Isten irgalmát. Mind a nyolc boldogság szívedben lakozott. Magadba ölelve hordoztad a Jó Pásztort. Kérd számomra a hálaadás lelkületét, és a töretlen hűséget az Evangélium útján!

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség! Litánia

Litánia Szent II. János Pál pápához
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!
Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Szent János Pál Könyörögj érettünk!
Az Irgalmas Atyában elmerült János Pál Könyörögj érettünk!
A Megváltó Krisztussal egyesült János Pál Könyörögj érettünk!
A Vigasztaló Szentlélekkel eltelt János Pál Könyörögj érettünk!
A Szűzanyának teljesen felajánlott János Pál Könyörögj érettünk!
A szentek és boldogok barátja Könyörögj érettünk!
Szent Péter utóda és Isten szolgáinak szolgája Könyörögj érettünk!
Az igaz hitet tanító Egyház őre Könyörögj érettünk!
A jó tanács atyja Könyörögj érettünk!
A keresztények egységét és az emberiség nagycsaládját szerető János Pál Könyörögj érettünk!
Az Eucharisztia buzgó szeretője Könyörögj érettünk!
A föld fáradhatatlan zarándoka Könyörögj érettünk!
Minden nép missziós atyja Könyörögj érettünk!
A hit, remény és szeretet tanúja Könyörögj érettünk!
Krisztus szenvedéseinek bátor részese Könyörögj érettünk!
A béke és a kibékülés apostola Könyörögj érettünk!
A civilizáció szeretetének szorgalmazója Könyörögj érettünk!
Az új evangelizáció szószólója Könyörögj érettünk!
Az alaposan megélt élet mestere Könyörögj érettünk!
Az életszentség céltudatos megélésének tanítója Könyörögj érettünk!
Az Isteni Irgalmasság pápája Könyörögj érettünk!
Az Egyház által felajánlott Szentmise főpapja Könyörögj érettünk!
Az egész nyáját az ég felé terelő pásztor Könyörögj érettünk!
A papok testvére és mestere Könyörögj érettünk!
Az Istennek szentelt személyek atyja Könyörögj érettünk!
A keresztény családok patrónája Könyörögj érettünk!
A házastársak segítsége Könyörögj érettünk!
A meg nem született élet oltalmazója Könyörögj érettünk!
A gyermekek, árvák és elhagyottak oltalmazója Könyörögj érettünk!
A fiatalok barátja és tanítója Könyörögj érettünk!
A szenvedők jó szamaritánusa Könyörögj érettünk!
Az idősök és magányosak támasza Könyörögj érettünk!
Az igazság és emberi méltóság szószólója Könyörögj érettünk!
Az Istenben elmerült imádság hitvese Könyörögj érettünk!
A világ oltárain végbemenő liturgikus áldozat szeretője Könyörögj érettünk!
A nehéz munka megtestesítője Könyörögj érettünk!
Krisztus keresztjének szerelmese Könyörögj érettünk!
A hivatás teljesítésének példaképe Könyörögj érettünk!
A szenvedésben kitartó János Pál Könyörögj érettünk!
Az Istenben való élés és meghalás példaképe Könyörögj érettünk!
Te, aki megemlékezel a bűnösökről Könyörögj érettünk!
Az elveszettek útmutatója Könyörögj érettünk!
A bántalmazóknak megbocsátó atya Könyörögj érettünk!
Az ellenségek és elnyomók tisztelője Könyörögj érettünk!
Az elnyomottak védelmezője Könyörögj érettünk!
A munkanélküliek támogatója Könyörögj érettünk!
A hajléktalanok gondozója Könyörögj érettünk!
A foglyok látogatója Könyörögj érettünk!
A gyengék bátorítója Könyörögj érettünk!
Mindenkivel együtt érző János Pál Könyörögj érettünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!
Imádkozzál érettünk Szent János Pál! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
Könyörögjünk!
Irgalmas Istenünk, fogadd el ajándékul Szent János Pál apostoli és hithirdető életéért mondott köszönetünket, az ő közbenjárására add, hogy mi is növekedjünk az irántad való szeretetben,
és bizalommal hirdessük minden embernek Krisztus végtelen szeretetét,
Krisztus, a mi Urunk által!
Ámen.

 

Befejezésül (minden nap):

Szent II. János Pál pápánk! Hálát adok Istennek, hogy Téged nekünk adott. Köszönöm életedet, jóságodat, szeretetedet, áldozataidat, küzdelmeidet az egységért, a békéért, és mindenért, amit adtál nekünk hosszú pápaságod éveiben! Hallgasd meg imáimat, melyeket ezekben a napokban eléd tártam, és siess segítségemre! Köszönöm, hogy segítesz! Ámen.

Szent II. János Pál pápa, könyörögj érettünk!

Keresztvetés

Záró ének

Megszakítás