Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2023. szeptember 18-24.

  1. Szeptember 18-án (hétfőn) és 22-én (pénteken) 19 órakor énekkari próbák lesznek a közösségi te­rem­ben.
  2. A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a szegedi születésű, evangéli­kus vő­le­gény Slajkó Balázs, Slajkó István és Lomjánszki Erzsébet fia, valamint a benei (Ukrajna) szü­le­tésű, görög ka­to­likus meny­asszony Holozsai Evelin Zsoltivna, Holozsai Zsolt Zsoltovics és Holozsai Mária Ferencivna lá­nya között. Kér­jük a­ ked­ves Test­vé­re­ket, i­mád­kozzanak a fiatal párért, akik szombaton kötnek há­zasságot temp­lo­munk­ban.
  3. Szeptember 24-én (vasárnap) az esti szentmise után megbeszélésre hívjuk a Vándor Evangélium i­ma­kö­rök tagjait. A megbeszélésre a közösségi teremben kerül sor. Kérem, hívjuk és emlékeztessük egymást erre az alkalomra!
  4. Október 28-án (szombaton) 8 órától a temetőkápolna és környékének takarítására, valamint te­me­tő­ta­karításra hívom a kedves Testvéreket. Szeretném, ha mind többen magunkénak éreznénk ezt a feladatot is.
  5. Október 29-én (vasárnap) a 9 órai szentmisében köszöntjük a jubiláns házaspárokat. Kérem, akik ebben az évben kerek házassági évfordulót ünnepelnek, és szeretnének ebben a szentmisében hálát adni Is­tennek eddigi közös házaséletükért, azok jelentkezzenek hivatali időben a Plébánián október 4-ig.
  6. Érsek atya idén tavasszal megalapította a Szent Asztrik Imaszövetséget, melynek küldetése, hogy papi és szerzetesi hivatásokért imádkozzon. A szövetség rendelkezik papi és világi tagozattal. Az imaszövetség tagjai vállalják, hogy naponta imádkoznak hivatásokért, a szövetség alapító okiratában meghatározott módon. Bátorítok Mindenkit, hogy csatlakozzon a Szövetséghez, imádkozzunk együtt hivatásokért a Fő­egy­házmegyében. Információs és jelentkezési lap elvihető a templomi kis asztalról.
  7. Hálásan köszönöm a templom díszítéséhez nyújtott kétkezi segítséget, virágfelajánlásokat, ado­má­nyo­kat és a plébánia kertjének rendezését és a fűnyírást.
Megszakítás