Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2023. szeptember 11-17.

  1. Szeptember 11-én (hétfőn) 19 órakor énekkari próba lesz a közösségi teremben.
  2. Szeptember 12-én (kedden) 8-13 óra között és 13-án (szerdán) 13-18 óra között VÉRADÁS lesz a Mű­ve­lődési Központban. Aki teheti éljen a szeretet-tettek e lehetőségével is! További részletek a Tomori Pál utca felől kihelyezett plakáton olvashatók!
  3. Szeptember 15-én 18 órakor a bajai Bácskai Kultúrpalotában drogprevenciós estet szerveznek, amelyen szóba kerülnek a fiatalokat veszélyeztető különféle függőségek és devianciák, azok megelőzésének le­he­tősége. Előadók lesznek dr. Szemenyácz János pszichiáter, addiktológus és Szabó Judit református lelkész, addiktológus, a zsibriki drogelvonó intézet vezetője. A beszélgetést Schindler Mátyás atya vezeti.Sze­re­tet­tel várják elsősorban a szülőket, de mindenkit, aki ebben a fontos ügyben tájékozódni szeretne.
  4. Szeptember 17-én (vasárnap) 9 órakor Veni Sancte gitáros szentmise lesz templomunkban. A szentmi­sén Csiszér László szolgál, megáldjuk a gyermekeket és iskolai tanszereiket.
  5. A soltvadkerti Plébánia zarándoklatot szervez Székesfehérvárra, szeptember 30-án. További részleteket a kihelyezett plakátokon találunk.
  6. Október 28-án (szombaton) 8 órától a temetőkápolna és környékének takarítására, valamint te­me­tő­ta­karításra hívom a kedves Testvéreket. Szeretném, ha mind többen magunkénak éreznénk ezt a feladatot is.
  7. Október 29-én (vasárnap) a 9 órai szentmisében köszöntjük a jubiláns házaspárokat. Kérem, akik ebben az évben kerek házassági évfordulót ünnepelnek, és szeretnének ebben a szentmisében hálát adni Is­tennek eddigi közös házaséletükért, azok jelentkezzenek hivatali időben a Plébánián október 4-ig.
  8. Érsek atya idén tavasszal megalapította a Szent Asztrik Imaszövetséget, melynek küldetése, hogy papi és szerzetesi hivatásokért imádkozzon. A szövetség rendelkezik papi és világi tagozattal. Az imaszövetség tagjai vállalják, hogy naponta imádkoznak hivatásokért, a szövetség alapító okiratában meghatározott módon. Bátorítok Mindenkit, hogy csatlakozzon a Szövetséghez, imádkozzunk együtt hivatásokért a Fő­egy­házmegyében. Információs és jelentkezési lap elvihető a templomi kis asztalról.
  9. Hálásan köszönöm a díszítéséhez nyújtott kétkezi segítséget, virágfelajánlásokat, adományokat és a plébánia kertjének rendezését.
Megszakítás