Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2023. október 2-8.

  1. Október 2-án (hétfőn) és 6-án (pénteken) 19 órakor énekkari próbák lesznek a közösségi te­rem­ben.
  2. Jövő héten a hónap első péntekje lesz. 8 órától 17 óráig csendes szentségimádás lesz a közösségi te­rem­ben. Akik tudnak 1-1 óra felügyeletet vállalni, tisztelettel kérem, iratkozzanak fel a sek­restyében! 17 ó­rá­­tól a temp­lomban lesz csendes szentségimádás, alatta gyónási le­he­tő­ség­gel.
  3. Bérmálási felkészítő október 3-án (kedden), ifjúsági hittan október 7-én (szombaton) lesz a közösségi te­remben. Szeretettel hí­vom a bérmálásra készülőket és az ifjúságot az alkalmakra!
  4. Október 28-án (szombaton) 8 órától a temetőkápolna és környékének takarítására, valamint te­me­tő­ta­karításra hívom a kedves Testvéreket. Szeretném, ha mind többen magunkénak éreznénk ezt a feladatot is.
  5. Ugyancsak 28-án 19 órától jótékonysági koncert lesz templomunkban a KEVI Petőfi Sándor Gim­ná­zi­um közreműködésével, ahol a Kiskőrösi Mentő Alapítvány javára adományokat köszönettel fogadunk.
  6. Október 29-én (vasárnap) a 9 órai szentmisében köszöntjük a jubiláns házaspárokat. Kérem, akik ebben az évben kerek házassági évfordulót ünnepelnek, és szeretnének ebben a szentmisében hálát adni Is­tennek eddigi közös házaséletükért, azok jelentkezzenek hivatali időben a Plébánián október 4-ig.
  7. Hálásan köszönöm a templom díszítéséhez nyújtott kétkezi segítséget, az örökzöldek és vitorlavirágok felajánlását, a fűnyírást és a növények ön­tö­zé­sét.
Megszakítás