Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2023. június 5-11.

  1. Június 4-én (vasárnap) 16.30 órakor megszólalnak templomunk harangjai, a trianoni békediktátum év­fordulóján. Imádkozzunk ekkor hazánkért! Az esti szentmise után ünnepi megemlékezés is lesz az Or­szágzászlónál.
  2. Június 5-étől (hétfő) folytatódnak az énekkari próbák, 19 órától a Plébánia közösségi termében. Kó­ru­sunk karnagya Dobo Anita szeretettel hív és vár mindenkit az al­kal­mak­ra. Bátorítok minden jó hangú, é­nekelni tudó és szerető Testvért a bekapcsolódásra.
  3. Köszönettel fogadjuk virágfelajánlásaikat az úrnapi oltárok díszítéséhez június 10-én (szombaton), 8-11 óra között a sekrestyében. A virágokat a Rákóczi Ferenc utca felől hozhatjuk a sekrestyébe.
  4. Véradás lesz június 13-14-én (kedd és szerda) 9-13 ó­ráig a Petőfi Sándor Művelődési Központban. Rész­letek a Tomori Pál utca fe­lől kihelyezett plakáton.
  5. Június 18-án (vasárnap), 18 órakor lesz a tanévzáró szentmise, mely ünnep után a Plébánia udvarán lesz program hittanosainknak.
  6. Idei hittanos napközis táborunk június 19-23. között, kézműves táborunk június 26-30. között kerül megszervezésre. Jelentkezni a sekrestyében és a Plébánián lehet a kitöltött adatlap leadásával.
  7. Június 20-án (kedden) 17 órakor lesz a kiskőrösi Evangélikus Egyházközség felnőtt bibliaórájának zá­róalkalma az Imaház Nagytermében. Ezúttal Dr. Korzenszky Richárd emeritus bencés perjel lesz az est vendége. Szeretettel hív­nak mindenkit az alkalomra, a szeretetvendégséghez felajánlásokat el­fo­gadnak.
  8. Kérem a további imahátteret a Temetőkápolna felújításához, de ugyanakkor az anyagi támogatást is, ez­zel is ki­fe­jezve, hogy közös ü­gyünk a kápolna megújulása. Kö­szönettel fogadjuk adományaikat, a­me­lyet akár sárga csekken vagy átutalással is intézhetnek. Kérjük, hogy a Közlemény rovatban tüntessék fel: „Adomány kápolna-felújításra”. Bankszámlaszámunk e hir­detési lap alján megtalálható. Sárga csekk elvihető a templom közepén lévő kis asztalról. Kö­szön­jük az eddigi a­do­má­nyokat is!
  9. Hálásan köszönöm a közösségi terem és a templom takarításában, a kerti munkákban, a templom dí­szí­tésében és az elsőáldozás előkészületeiben kapott sok-sok segítséget, és az Oltáriszentség őrzésének vál­lalását a pénteki szentségimádáskor.
Megszakítás