Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2023. augusztus 14-20.

  1. Augusztus 14-én és 18-án (hétfőn és pénteken) 19 órától énekkari próbák lesznek a közösségi te­rem­ben.
  2. A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a bajai születésű, római katoli­kus vő­le­gény Horváth Zsolt, Horváth József és Burány Katalin fia, valamint a bajai szü­le­tésű, ortodox meny­asszony Ladnyik Anna, Ladnyik Béla János és Jelasity Jovánka lá­nya között. Kér­jük a­ ked­ves Test­vé­re­ket, i­mád­kozzanak a fiatal párért, akik csütörtökön kötnek há­zasságot te­mp­lo­munk­ban.
  3. Augusztus 20-án (vasárnap) délelőtt 9 órakor városunk főterén ünnepi szentmisében emlékezünk meg az államalapításról. A szentmise után városi megemlékezés, kenyér- és borszentelés lesz. A szentmisén és azt követően Plébániánk kórusa szolgál. Felekezeti hovatartozástól függetlenül szeretettel hívom és várom a Testvéreket!
Megszakítás