Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2023. április 3-9.

  1. A Nagyböjttel kezdetét vette a húsvéti szentgyónás és szentáldozás teljesítésére alkalmas idő, mely Ham­vazószerdától Szentháromság vasárnapjáig (február 22-től június 4-ig) tart.
  2. A böjti fegyelemről: böjt és hústól való megtartóztatás van Hamvazószerdán és Nagypénteken. E két napon a betöltött 18 éves kortól a megkezdett 60 éves korig naponta csak háromszor szabad étkezni, és csak egyszer szabad jóllakni.
  3. A feltámadási körmenetre gyertyát hozzunk magunkkal!
  4. Főegyházmegyénk szentségimádási rendje szerint április 9-én van egyházközségünk következő szent­ség­i­mádási napja. Húsvétvasárnap 11.30 órától délután 17 óráig csendes szent­ség­i­mádás lesz a közösségi te­remben. 17 órától közös, csendes szentségimádás lesz a templomban, alatta gyónási lehetőséggel. Ké­rem, iratkozzunk fel a sekrestyében az Oltáriszentség őrzésére!
  5. Buszokat indítunk az április 30-ai (vasárnap) pápai szentmisére, amelyet a Szentatya Budapesten a Kos­suth téren mutat be. A buszköltség 5.000 Ft/fő, mely összeget a jelentkezéskor kell befizetni. Jelentkezni hivatali időben lehet a Plébánián. A buszok a Városháza mellől indulnak, gyülekező reggel 4.45 perc­kor, és 5 órai indulással tervezünk. Ezen a napon délelőtti szentmise nem lesz templomunkban. Kérem, a­ki tervez jönni, mielőbb jelentkezzen, nehogy lemaradjon!
  6. Kérem a további imahátteret a Temetőkápolna felújításához, de ugyanakkor az anyagi támogatást is, ezzel is ki­fe­jezve, hogy közös ü­gyünk a kápolna megújulása. Kö­szönettel fogadjuk adományaikat, a­me­lyet akár sárga csekken vagy átutalással is intézhetnek. Kérjük, hogy a Közlemény rovatban tüntessék fel: „Adomány kápolna-felújításra”. Bankszámlaszámunk e hir­detési lap alján megtalálható. Sárga csekk elvihető a templom közepén lévő kis asztalról. Kö­szön­jük az eddigi a­do­má­nyokat is!
  7. Köszönöm a hittanosoknak, hogy az elmúlt pénteken be­kapcsolódtak a keresztúti ájtatosság vég­zé­sébe, és Tóth Katalin hitoktatónknak a gyermekek felkészítését.
Megszakítás