Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2022. szeptember 19-25.

  1. A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a szegedi születésű, római ka­to­li­kus vő­le­gény Lajos Adrián, Lajos János és Gulyás Katalin fia, valamint a budapesti szü­le­tésű, római ka­to­li­kus menyasszony Hunkár Henriett, Hunkár István és Dudás Ilona lá­nya között. Kér­jük a­ ked­ves Test­vé­re­ket, imádkozzanak a fiatal párért, akik szombaton kötnek há­zasságot te­mp­lo­munk­ban.
  2. A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a szegedi születésű, kereszteletlen vő­le­gény Szilágyi Bence, Szilágyi Sándor és Bitó Klára fia, valamint a kecskeméti szü­le­tésű, római ka­toli­kus menyasszony Péczka Polett Ágnes, Péczka Bálint és Hegedűs Mária lá­nya között. Kér­jük a­ ked­ves Testvéreket, imádkozzanak a fiatal párért, akik szombaton kötnek há­zasságot te­mp­lo­munk­ban.
  3. Szeptember 18-án (vasárnap) a 9 órai szentmisében lesz a plébánosi beiktatásom. A szentmise fő­ce­leb­rán­sa Dr. Bábel Balázs érsek atya lesz. Szeretettel hívom és várom a Testvéreket az ünnepi al­ka­lom­ra és az azt követő kötetlen találkozásra és agapéra a Plébánia udvarára. Köszönettel el­fo­ga­dunk sós és é­des sütemény felajánlásokat, amelyeket vasárnap reggel fél 8 és negyed 9 között lehet leadni a Plébánia közösségi termében, a Rákóczi Ferenc utcai bejárat felől érkezve. Hálásan kö­szö­nöm a Testvérek fel­a­jánlásait.
  4. Jótékonysági véradás lesz a Petőfi Sándor Művelődési Központban szeptember 20-21-én 8-13 ó­ra között. Részletek a Tomori Pál utca felől kihelyezett plakáton.
  5. 2023-as kalendáriumok, lapozós és egylapos falinaptárak, gyermeknaptárak kaphatók a sek­res­tyé­ben vagy hivatali időben a Plébániahivatalban.
  6. Hálásan köszönöm a plébánia, a plébániaudvar, a közösségi terek és a temp­lom nagytakarításában és a templom díszítésében/díszítéséhez nyújtott kétkezi és anyagi segítséget.
Megszakítás