Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2022. szeptember 12-18.

  1. Templomtakarítás lesz 16-án, pénteken a reggeli szentmise után, fél 9 órától. Kérjük és kö­szö­net­tel el­fo­gad­juk a Testvérek segítségét.
  2. A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a bajai születésű, római ka­to­li­kus vő­le­gény Tóth József, Tóth József és Sáfárik Krisztina Piroska fia, valamint a szabadszállási szü­le­tésű, római katolikus menyasszony Schneider Dóra, Schneider Ferenc és Varjú Márta lá­nya között. Kér­jük a­ ked­ves Testvéreket, imádkozzanak a fiatal párért, akik szombaton kötnek há­zasságot te­mp­lo­munk­ban.
  3. Taizei imaóra lesz templomunkban, szeptember 16-án (pénteken) 18 órától. Szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket!
  4. Képzőművészeti kiállítás nyílik a kiskunhalas-alsóvárosi templomban, Babucsikné Zeikfalvy Anna grafikusművész alkotásaiból. Részletek a kihelyezett plakáton olvashatók.
  5. Szeptember 18-án (vasárnap) a 9 órai szentmisében lesz a plébánosi beiktatásom. A szentmise fő­ce­leb­rán­sa Dr. Bábel Balázs érsek atya lesz. Szeretettel hívom és várom a Testvéreket az ünnepi al­ka­lom­ra és az azt követő kötetlen találkozásra és agapéra a Plébánia udvarára. Köszönettel el­fo­ga­dunk sós és édes sütemény felajánlásokat, amelyeket jövő vasárnap reggel fél 8 és negyed 9 között lehet leadni a Plébánia közösségi termében, a Rákóczi Ferenc utcai bejárat felől érkezve. A fel­a­ján­lá­sokról megköszönöm az esetleges előzetes jelzést is.
  6. Jótékonysági véradás lesz a Petőfi Sándor Művelődési Központban szeptember 20-21-én 8-13 ó­ra között. Részletek a Tomori Pál utca felől kihelyezett plakáton.
  7. 2023-as kalendáriumok, lapozós és egylapos falinaptárak, gyermeknaptárak kaphatók a sek­res­tyében vagy hivatali időben a Plébániahivatalban.
  8. Hálásan köszönöm a temp­lom díszítésében/díszítéséhez nyújtott kétkezi és anyagi segítséget.
Megszakítás