Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2022. október 3-9.

 1. Októberben a Rózsafüzért imádkozzuk a szentmisék előtt 45 perccel.
 2. Jövő héten a hónap első péntekje lesz.  A reggel 8 órai szentmise után 12 ó­rá­ig csendes szentségimádás lesz a közösségi teremben. Akik tudnak 1-1 óra felügyeletet vállalni, tisztelettel kérjük, iratkozzanak fel a sekrestyében.
 3. Véradás lesz a kiskőrösi Tűzoltó Parancsnokságon október 7-én 13.30-15.30 ó­ra között. Részletek a Tomori Pál utca felől kihelyezett plakáton.
 4. Ifjúsági hittanra várom középiskolás kortól a fiatalokat 8-án, este 19 órától a Közösségi terembe.
 5. Október 9-én (vasárnap) a 9 órai szentmise után rövid megbeszélésre hívjuk a templomba a Ván­dor E­vangélium Imakör tagjait.
 6. Jövő vasárnap az esti szentmise után csendes szentségimádás lesz templomunkban.
 7. Ministráns foglalkozás lesz 14-én, délután 16 órától a Közösségi terembe.
 8. Bérmálási felkészítőre várom 8. osztályos kortól a fiatalokat 21-én, este 19 órától a Közösségi terembe.
 9. Grafika szakkör indul a Plébánia közösségi termében Babucsikné Zeikfalvy Anna ve­ze­té­sé­vel. 14 éves kor­tól várjuk a fiatalok és felnőttek jelentkezését. Részvételi díj egy félévre: 5.000 Ft. Első al­kalom október 14-e péntek, 17 óra. További részletek a hirdetőtáblán olvashatók.
 10. 2022. október 1. és november 28. között népszámlálás zajlik Magyarországon. A népszámlálás na­gyon fontos esemény nemcsak Magyarország, de a magyar katolikusok életében is, ezért arra buz­dítunk min­den katolikust, hogy a népszámlálás alkalmával vallja meg a római ka­to­li­kus/görögkatolikus val­lás­hoz tartozását.
 11. 2023-as kalendáriumok, lapozós és egylapos falinaptárak, gyermeknaptárak kaphatók a sek­res­tyé­ben vagy hivatali időben a Plébániahivatalban.
Megszakítás