Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2022. május 23-29.

1; A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a jászberényi születésű római katolikus vőlegény Bartóki Bertold, Bartóki József és Koczka Éva fia, valamint a kiskunhalasi születésű római katolikus menyasszony Németh Babett, Németh János és Pavelek Erika leánya között. Kérem a kedves testvéreket, imádkozzanak az ifjú párért, akik szombaton kötnek szentségi házasságot templomunkban.

2; Jövő vasárnap lesz az elsőáldozás, ezért reggel 8, délelőtt 10 és este 6 órakor lesznek a szentmisék templomunkban.

3; Tisztelettel jelezzük a testvéreknek a következő programot: Ez az a Nap! Ima és dicsőítő nap, evangelizáció a Budapest – Puskás Arénában, 2022. július 23-án. Külön autóbusz indul Kiskőrösről, a Petőfi Gimnáziumtól. Buszköltség és a belépőjegy összesen 5.000Ft/fő. Jegyet vásárolni Endrődi Mártinál lehet, az ő elérhetőségét a hirdetőtáblán lévő plakáton találják a kedves testvérek.

4; Hálásan köszönjük a héten nyújtott mindennemű segítséget: takarítás, vasalás, kertrendezés, virágfelajánlás, Taizéi imaóra szolgálatai.

5; XVI. Benedek pápa (Joseph Ratzinger): Húsvéti imádság

Urunk, Jézus Krisztus, te a halál sötétségébe elküldted világosságodat.

A legmélyebb magány örvényében most és mindenkor szereteted elrejtett hatalma lakik, s titkaid közepette a megváltottak allelujáját énekelhetjük.

Add meg nekünk a hit alázatos egyszerűségét, mely nem hagy tévelyegni minket, s ha a sötétség és az elhagyatottság óráiba hívsz, amikor minden bizonytalannak látszik, adj abban az időben is, amikor ügyed halálküzdelmet vív, elegendő fényt, hogy téged el ne veszítsünk, elegendő fényt, hogy másoknak is fény lehessünk, azoknak, akik még jobban rászorulnak erre.

Hadd világítson be húsvéti örömöd titka, mint a hajnalfény, napjainkba, hadd legyünk igazán húsvéti emberek a történelem nagyszombatjain.

Add, hogy a világos és a sötét napokban egyaránt, a mai időkben is, vidáman járjuk utunkat, eljövendő dicsőséged felé. Ámen.

Megszakítás