Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2022. június 6-12.

1; Most vasárnap az esti szentmise után csendes szentségimádás lesz.

2; Hétfőn reggel 8 órakor lesz a szentmise templomunkban.

3; A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a budapesti születésű római katolikus vőlegény Oláh Kálmán, Oláh Kálmán és Újvári Irén fia, valamint a kiskunhalasi születésű római katolikus menyasszony Horváth Erzsébet, Horváth Róbert és Horváth Erzsébet leánya között. Kérem a kedves testvéreket, imádkozzanak az ifjú párért, akik szombaton kötnek szentségi házasságot templomunkban.

4; Tanévzáró szentmisénk jövő vasárnap 9 órakor lesz, melyre szeretettel hívjuk a tanuló ifjúságot, szülőket, pedagógusokat egyaránt.

5; Ambrosius Énekegyüttes Symbolum acapella koncertje lesz templomunkban június 16-án, csütörtök 18 órakor, melyre szeretettel hívjuk a kedves testvéreket.

6; Akik szeretnének június 16-án, csütörtökön az Úrnapja ünnep alkalmából Bátára zarándokolni, tisztelettel kérjük, jelentkezzenek a plébánián 1.500Ft előleg befizetésével.

7; Úrnapján, június 19-én, vasárnap 10 órakor lesz az ünnepi szentmise, mely egyben Szabó Dániel SP piarista atya kiskőrösi újmiséje. Ezen a napon 16 órakor lesz még egy szentmise a Házas Hétvége közösség részére. Mindkét szentmisére szeretettel hívjuk a testvéreket. Külön esti szentmise nem lesz.

8; Hálásan köszönjük az Oltáriszentség őrzésében, a templom díszítésében, a fűnyírásban, vasalásban nyújtott segítséget.

9; ÖRÖKKÉVALÓ ISTENÜNK, magasztalunk Téged szereteted kiáradásáért, amit a teremtett világnak adtál. Magasztalunk Téged szereteted örömszerző erejéért, ami mindörökre a miénk Szentlelked által: létezésünk kiapadhatatlan forrásában, és minden életben, ami csak mozog a Földön. Dicsőítéseddel van tele ajkunk, értelmünk tisztán lát, szívünkben fellángol a szeretet tüze, mivel újra ránk ragyogsz a Lélek kegyelmével, s a jövő felé fordítod tekintetünket, amit elhoz majd hozzánk szereteted Szentlelke és győzelme
Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Megszakítás