Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2022. augusztus 22-28.

  1. A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a debreceni születésű, görög ka­to­li­kus vő­legény Mercs Ádám, Mercs György és Pap Ezsébet fia, valamint a kiskunhalasi születésű, róm­ai katolikus menyasszony Borbényi Klára, Borbényi Tamás és Csővári Klára Mónika lánya között. Kérjük a­ kedves Testvéreket, imádkozzanak a fiatal párért, akik szombaton kötnek házasságot te­mp­lo­munk­ban.
  2. A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a szegedi születésű, római ka­to­li­kus vő­le­gény Liszkai Dávid, Liszkai Pál és Kováts Éva fia, valamint a kecskeméti születésű, róm­ai ka­to­li­kus menyasszony Turi Alexa, Turi János és Kurucz Kata lánya között. Kérjük a­ kedves Test­vé­re­ket, imádkozzanak a fiatal párért, akik szombaton kötnek házasságot te­mp­lo­munk­ban.
  3. A Máriakönnyei (vodicai) nagybúcsú szeptember 10-11-én lesz. Részletek a hirdetőtáblán ki­he­lyezett plakáton.
  4. Szeptember 18-án a 9 órai szentmisében lesz a plébánosi beiktatásom. A szentmise fő­ce­leb­rán­sa Dr. Bábel Balázs érsek atya lesz. Szeretettel hívom és várom a Testvéreket az ünnepi al­ka­lom­ra.
  5. Hálásan köszönöm a plébániai terasztető építésének kiegészítő munkálataiban nyújtott kétkezi se­gítséget.
  6. Hálásan köszönöm a templom díszítésében/díszítéséhez nyújtott kétkezi és anyagi se­gít­sé­get is.
Megszakítás