Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2022. augusztus 15-21.

  1. Szent István király ünnepe alkalmából szabadtéri szentmise lesz a templomunk melletti té­ren (rossz idő esetén a katolikus templomban), augusztus 20-án (szombaton) délelőtt fél 10 órakor. A délelőtt folyamán Polgármester Úr mond ünnepi beszédet, melyet énekkarunk mű­sora, az új kenyér és bor szentelése követ. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a közös ün­nepre fe­le­ke­ze­ti ho­va­tar­tozás nélkül!
  2. A Máriakönnyei (vodicai) nagybúcsú szeptember 10-11-én lesz. Részletek a hirdetőtáblán ki­he­lyezett plakáton.
  3. Szeptember 18-án a 9 órai szentmisében lesz a plébánosi beiktatásom. A szentmise fő­ce­leb­rán­sa Dr. Bábel Balázs érsek atya lesz. Szeretettel hívom és várom a Testvéreket az ünnepi al­ka­lom­ra.
  4. Hálásan köszönöm a templom díszítésében/díszítéséhez nyújtott kétkezi és anyagi se­gít­sé­get.
Megszakítás