Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2020. április 20-26.

Az Isteni irgalmasság tisztelete

A XX. század történelmének tragikus eseményei közepette mintegy Isten válaszaként emelkedett ki az ő irgalmasságának üzenete Szent Fausztina nővér és Szent II. János Pál pápa személyén keresztül. A nagyböjt elején felhangzó „Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban” jézusi mondat (Mk 1,14) valóra váltására, a bűnbánatra és a megtérésre hív bennünket ez az üzenet, amelynek többféle megjelenési formája ismert. Az irgalmas Jézus képének tisztelete (ez a kép látható a kiskőrösi katolikus templom homlokzatán, a főbejárat felett), az isteni irgalmasság rózsafüzérének imádkozása (lentebb a lapon megtalálható), az irgalmasság órájának (délután 3 óra) megtartása, a nagypéntektől kezdődő isteni irgalmasság kilencedének imádkozása és az isteni irgalmasság vasárnapja (2020-ban április 19.) is segít bennünket, hogy válaszolni tudjunk a végtelenül irgalmas Isten felénk forduló szeretetére. Nem elég, hogy megtapasztaljuk az isteni irgalmat, hanem nekünk magunknak is irgalmassá kellene válnunk: „Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmat nyernek” (Mt 5,7).

Szent II. János Pál pápa az isteni irgalmasságról szóló körlevelében arra hív minket, hogy könyörögve imádkozzunk Isten irgalmáért a rossz sok fajtája ellen, amelyek szorongatják és fenyegetik az egész emberiséget. Mi már szilárd bizonyosságot kaptunk az irgalomról a keresztre szegezett és a halálból feltámadt Krisztusban. Ebben a titokban az irgalom teljessége benne foglaltan megtalálható, hiszen kinyilatkoztatja nekünk azt az isteni szeretetet, amely erősebb a halálnál és hatalmasabb a bűnnél és mindenfajta rossznál, amely fölemel bennünket a legnagyobb bukásokból, és kiszabadít a legnagyobb veszedelmekből is.

Isteni irgalmasság rózsafüzére

BEVEZETÉS: Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy.
NAGY SZEMEKRE: Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
KIS SZEMEKRE: Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak!
BEFEJEZÉSRE: Szent Isten, szent erős Isten, szent, halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Szent Fausztina nővér imája

Óh Jézus, szelíd Szívedből, mint kristályból, úgy áradnak felénk az Isteni Irgalmasság sugarai, ezért könyörgök hozzád, Uram Jézus, fogadj be irgalmas Szívedbe.

Tedd irgalmassá szememet, hogy ne ítéljek elhamarkodottan, és ne gyanakodjak senkire, hanem minden lélekben a jót lássam, s segítőkész legyek. Tedd irgalmassá fülemet, hogy meghallhassam testvéreim kívánalmát, és hívásuk elől soha el ne zárkózzak. Tedd irgalmassá nyelvemet, hogy rosszat senkire se mondjak, s megbocsátó figyelmes szavakra találjak. Tedd irgalmassá és jóságossá kezemet, hogy minden fáradságot és nehézséget magamra vehessek mások terheinek enyhítésére. Tedd irgalmassá és segítőkésszé lábamat, hogy fáradtságom és kimerültségem ellenére segítsek a rászorulókon. Tedd irgalmassá és minden nyomorúság előtt nyitottá szívemet.

Segíts, hogy senki elől el ne zárkózhassak, sose beszéljek a saját szenvedéseimről. Fogadj be szentséges Szívedbe, Jézusom. Uram, találjon a te Irgalmasságod nyugalmat bennem. Válts meg engem, Te vagy a MINDENEM! Ámen.

Megszakítás