Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2019. március 11-17.

1; Nagyböjt I. vasárnap az esti szentmise után kezdjük imádkozni a Szent József kilencedet, amellyel kezdetét veszi a templomunk búcsúi ünnepére való lelki felkészülésünk. Az idei évben Szent József ünnepe, március 19-én, kedden lesz. Ezen a napon este 5 órakor tartjuk a búcsúi szentmisét és körmenetet, melynek főcelebránsa Snell György, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke, a budapesti Szent István bazilika plébánosa lesz. Mindenkit nagy szeretettel hívunk erre a szép eseményre!

2; Hétfőn az esti szentmise után szeretettel hívja és várja a kántor úr az énekelni vágyó kedves testvéreket.

3; Nagyböjtben kedden és pénteken az esti szentmisék után keresztúti ájtatosságot végzünk, melyre mindenkit szeretettel hívunk! Tisztelettel felkérjük a plébánia kisebb csoportjait, családokat egy-egy keresztúti ájtatosságot vezessenek ők, ezzel is kapcsolódva az egész közösséghez.

4; Kedden az esti szentmise és a keresztút után, szeretettel hívjuk a férfitestvéreket, a márciusi imatalálkozónkra!

5; Március 13-án, szerdán 1500 órakor „Veled is megtörténhet” címmel tart előadást Kuti Erika c. őrnagy, azokról a trükkökről, melyekkel az elkövetők megtéveszteni kívánják leendő áldozataikat! Az előadás helyszíne a Katolikus plébánia közösségi terme! Mindenkit szeretettel hívunk!

Keresztút a hit útja: A halálra ítélt Jézusban felismerjük a világmindenség ítélő Bíráját, a Kereszt hordozójában a világ Megváltóját, a Megfeszítettben a történelem Urát, magát, Isten Fiát.
Keresztút a fájdalom útja: melyet Krisztus engedelmesen tett meg az Atya megváltó akarata szerint. Az ő útja a mi utunk: „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl a keresztjét és kövessen engem” (Máté 16, 24).
Keresztút a remény útja: A naplemente a hajnal reménységét hordozza. Földi élete alkonyán, Jézus biztos az Atya szeretetében, az összeomlás elkerülését reméli, bizonyos, hogy a föld sötét méhéből megszületik „a hajnal ragyogó csillaga” (Jelenések 22, 16)
Keresztút a teljesség útja: a határ nélküli fájdalomé, a szereteté, a teljes leereszkedés és a legnagyobb felemelkedés, a Lélek teljessége, mely a Megváltó felnyitott oldalából ered, az életnek és kegyelemnek eme folyamából, telve megbocsátással és békével. A „nagy felkiáltás” (Márk 15, 37) ideje, és a világmindenség csöndjének ideje, mely a Teremtő halálát siratja. Az engedelmes szeretet ideje. „Elvégeztetett” (János 19, 30). A lehanyatlott fő és a tevékeny pihenés ideje. És az Anya szívében, a végtelen könyörület és az aggódó várakozás ideje.

Megszakítás