Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2019. április 15-21.

1; Kedden az esti szentmise után a keresztutat a frissen alakult „Tárogató csoport” vezeti. Szeretettel hívjuk minden kedves testvérünket ezen alkalomra.

2; Akiknek az ismerősi közül szeretné valaki elvégezni a húsvéti szentgyónását és szeretne szentáldozáshoz járulni, tisztelettel kérjük, hogy jelezzék nekünk. Április 17-én, szerdán délelőtt keressük fel őket otthonaikban.

3; Utolsó pillanatos szentgyónásokra április 17-én, szerdán lesz lehetőség este 18 órától, a templom bejáratánál lévő gyóntatófülkében.

4; Nagycsütörtökön délelőtt 10 órakor olajszentelési szentmise lesz a kalocsai főszékesegyházban. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak! Az utolsó vacsora emlékére bemutatott szentmise templomunkban este 6 órakor fog kezdődni. A szentmise után egy órás virrasztás lesz.

5; Nagypénteken este 5 órától keresztúti ájtatosságot végzünk, melyet az egyházközség képviselő testülete vezet. A nagypénteki szertartás este 6 órakor fog kezdődni. A nagypénteki liturgia után kezdjük imádkozni az Isteni irgalmasság kilencedet.Minden kedves testvérünket szeretettel hívjuk.

6; Nagyszombaton reggel 8 órától szentsír és szentséglátogatásra lesz lehetőség a templomban. Aki tud egy-egy órát vállalni, azt tisztelettel kérjük, jelentkezzen a sekrestyében. Szombaton 10 órára szeretettel hívjuk az elsőáldozásra készülő gyermekeket és szüleiket a plébániára. Az esti szertartások, szentmise és föltámadási körmenet 20 órakor fognak kezdődni. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

7; Húsvét vasárnap reggel 8, délelőtt 10 és este 6 órakor lesznek szentmisék. A reggeli szentmisén végezzük az ételszentelés szertartását, az esti szentmise keretében a felnőtt keresztelés szertartását. Húsvéthétfőn csak reggel 8 órakor lesz szentmise.

9; Hálásan köszönjük Vörös Lászlónak az április 1. 2. 3-án végzett közösségi szolgálatát és segítségét: az akasztói lelkigyakorlatra való külön autóbusz ingyenes biztosítását. Hálásan köszönjük a templomunk fűtésére és a Szentföldön élő keresztények megsegítésére felajánlott perselyadományaikat.

Megszakítás