Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2018. október 22-28.

1; Most vasárnapi perselyadományaikkal a missziókban élő és dolgozó testvéreink munkásságát támogathatják. Adományaikat előre is hálásan köszönjük.

2; Hétfőn kivételesen reggel 8 órakor lesz a szentmise és utána a rózsafüzér imádság.

3; Kedden délután fél 5-kor kezdjük a rózsafüzér imádságot, az este 5 órai szentmisét Magyar hazánkért ajánljuk fel.

4; Csütörtökön este fél 7-re szeretettel hívjuk a plébániára, azokat a felnőtt testvéreket, akik korábban nem részesültek a bűnbocsánat, Eucharisztia, bérmálás szentségében, vagy szeretnének a katolikus hitre térni.

5; Szombaton Egyházmegyei Családi, Karitász és Hitoktatói Nap lesz Kalocsán, melyre mindenkit szeretettel hívnak.

6; Jövő vasárnap az esti szentmise és rózsafüzér után, bibliaórára hívjuk a kedves testvéreket a plébánia közösségi termébe.

7; Mindenkinek hálásan köszönjük az Egyházközségi Bálunk megvalósulásához nyújtott mindennemű segítségüket.

8; Akik szeretnék családtagjaik újonnan készült síremlékeit megszenteltetni, jelezzék a sekrestyében vagy a plébánián. A sírszentelés költsége 1.000Ft/sírhely. Sírszentelések az evangélikus temetőben november 1-én, csütörtökön délelőtt 10 órakor, a katolikus temetőben délután 2 órakor lesznek.

9; A temetői ájtatosságot a katolikus temetőben november 1-én, délután 3 órakor tartjuk, és ezen imádság keretében végezzük az újratemetett papok, szerzetesek, kántorok síremlékének megszentelését is, melyre mindenkit szeretettel hívunk.

10; November 1-én, csütörtökön az esti 5 órai szentmisére szeretettel hívjuk, azokat a kedves testvéreket, akik 2017. november 1. óta kíséreték szeretett családtagjukat utolsó útjukon végső nyughelyükre. Közös imádságban kérjük elköltözött testvéreink számára az örök életet, az itt maradt családtagok számára a Szentlélek vígasztalását.

Megszakítás