Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2024. július 1-7.

  1. 2024. augusztus 1-jei hatállyal Dr. Bábel Balázs érsek Plébániánkra küldte gyakorlatra diakónusi beosztásban Hódi Dávid tisztelendő urat. Köszöntése a Közösségünk részéről az augusztus 4-ei (vasárnap), 9 órai szentmisén lesz.
  2. Jövő héten a hónap első péntekje lesz. 8 órától 17 óráig csendes szentségimádás lesz a Közösségi te­rem­ben. Akik tudnak 1-1 óra felügyeletet vállalni, tisztelettel kérem, iratkozzanak fel a sek­restyében! 17 ó­rá­­tól a temp­lomban folytatódik a csendes szentségimádás.
  3. A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a kiskunhalasi születésű, római katoli­kus vő­le­gény Harangozó Gergő, Harangozó Péter és Balogh Zsóka fia, valamint a kiskunhalasi szü­le­tésű, evangéli-kus meny­asszony Marosi Réka, Marosi Zsolt és Borbényi Anita lá­nya között. Kérem a­ ked­ves Test­vé­re­­ket, i­mád­kozzanak a házasulandó párért, akik szombaton kötnek há­zasságot te­mp­lo­munk­ban.
  4. Augusztus 21-23. között (szerda-péntek) zarándoklatot szervezünk Mariazellbe és további úticélokkal. Részletek az elvihető ismertetőn!
  5. Köszönöm a Testvéreknek a Közösségi terem takarításához kapott segítséget.
  6. Isten éltesse a jövő héten házassági évfordulójukat, születés- és névnapjukat (Pál, Bese, Bori – Annamária, Tihamér – Ottó, Ottokár, Marcián, Mia – Kornél Soma – Ulrik, Babett, Szvetlána – Emese, Sarolta – Csaba, Járfás – Apollónia, Apolka, Cirill, Donát, Brendon) ün­nep­lő ked­­ves Testvéreket!
Megszakítás