Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2024. január 29. – 2024. február 4.

  1. Január 29-én (hétfőn) 18 órakor énekkari próba lesz a közösségi te­rem­ben. Szeretettel hívjuk és várjuk az új tagokat!
  2. Jövő héten a hónap első péntekje lesz. 8 órától 16 óráig csendes szentségimádás lesz a közösségi te­rem­ben. Akik tudnak 1-1 óra felügyeletet vállalni, tisztelettel kérem, iratkozzanak fel a sek­restyében! 16 ó­rá­­tól a temp­lomban lesz csendes szentségimádás, alatta gyónási le­he­tő­ség­gel.
  3. Várom azon jegyespárok mielőbbi jelentkezését a Plébániahivatalban, akik 2024-ben szeretnének há­zas­ságot kötni templomunkban.
  4. A betegek kenetének kiszolgáltatása február 11-én(vasárnap), a17 órai szentmisébenlesz. A szent­ség felvétele előzetes jelentkezéshez és szentgyónáshoz kötött! Minden katolikus, megkeresztelt em­ber ré­szesülhet benne: aki betöltötte a 60. életévét; aki súlyos betegségben van; aki állapotszerűen be­­teg (pl. cukorbeteg, szívbeteg)­­; aki műtét előtt áll; az idősebbek, akik úgy érzik, hogy folyamatosan gyengülnek, idősödésüket teherként élik át­; aki már felvette, de ismét beteg, vagy betegsége sú­lyos­bo­dott. Aki a felsorolt feltételek egyikének is megfelel, és szeretné a szentséget felvenni, kérem je­lent­kez­zen a Plébánián hivatali időben vagy a sekrestyében az előző évben kapott emléklap leadásával.
  5. Köszönöm a Testvéreknek a karácsonyfa és a Betlehem szétbontásához, valamint a templom takarításához kapott segítséget.
  6. Isten éltesse a jövő héten házassági évfordulójukat, születés- és névnapjukat (Károly, Karola – Adél – Martina, Gerda – Marcella, Lujza – Ignác, Virgínia, Brigitta – Karolina, Aida – Balázs, Oszkár – Ráhel, Csenge) ün­nep­lő ked­­ves Testvéreket!
Megszakítás