Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2024. január 22-28.

  1. Január 26-én (pénteken) 18 órakor énekkari próba lesz a közösségi te­rem­ben.
  2. Az ökumenikus imaalkalmak sorozata jövő héten is folytatódik. Az alkalmak 18 órakor kezdődnek. A záróalkalom a baptista imaházban lesz 28-án, 17 órakor. Az imahetek beosztását a kihelyezett plakátokon olvashatjuk!
  3. Január 27-én (szombat), a reggeli szentmise után fél 9-től kerül szétbontásra templomi karácsonyfánk és a Betlehem. Kérem ehhez a Testvérek segítségét!
  4. Főegyházmegyénk szentségimádási rendje szerint január 28-án van egyházközségünk első szent­ségimádási napja az évben. Tehát jövő hét vasárnap (28-án) délelőtt 10.30 órától délután 15 óráig csendes szent­ség­i­mádás lesz a közösségi teremben. 15 órától közös, csendes szentségimádás lesz a templomban, alatta gyónási lehetőséggel. Kérem, iratkozzunk fel a sekrestyében az Oltáriszentség őrzésére!
  5. Várom azon jegyespárok mielőbbi jelentkezését a Plébániahivatalban, akik 2024-ben szeretnének há­zas­ságot kötni templomunkban.
  6. A betegek kenetének kiszolgáltatása február 11-én (vasárnap), a 9 órai szentmisében lesz. A szent­ség felvétele előzetes jelentkezéshez és szentgyónáshoz kötött! Minden katolikus, megkeresztelt em­ber ré­szesülhet benne: aki betöltötte a 60. életévét; aki súlyos betegségben van; aki állapotszerűen be­­teg (pl. cukorbeteg, szívbeteg)­­; aki műtét előtt áll; az idősebbek, akik úgy érzik, hogy folyamatosan gyengülnek, idősödésüket teherként élik át­; aki már felvette, de ismét beteg, vagy betegsége sú­lyos­bo­dott. Aki a felsorolt feltételek egyikének is megfelel, és szeretné a szentséget felvenni, kérem je­lent­kez­zen a Plébánián hivatali időben vagy a sekrestyében nevének (nők esetében leánykori név is) és lakcí­mének megadásával, illetve az előző évben kapott emléklap leadásával.
  7. Isten éltesse a jövő héten házassági évfordulójukat, születés- és névnapjukat (Ágnes – Vince, Artúr, Dorián – Zelma, Rajmund, Emerencia, Molli – Timót, Xénia, Tádé – Pál, Henrik – Vanda, Paula, Titanilla – Angelika, Angyalka – Károly, Karola) ün­nep­lő ked­­ves Testvéreket!
Megszakítás