Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2024. január 1-7.

  1. A Plébániahivatalban legközelebb január 3-án (szerda) lesz irodai szolgálat.
  2. A január 6-án kezdődő házszentelésekre már jelentkezhetünk a sekrestyében és hivatali időben a Plébánián, legkésőbb január 17-ig.
  3. A szombati vízszenteléskor vihetünk ma­gunkkal haza a szenteltvízből, ha hozunk magunkkal tiszta flakont. Elkerülendő a szenteltvíz babonás cé­lokra történő használata, ezért aki visz magával haza ebből a szentelményből, annak egy rövid ismertetőt is a­dunk a szenteltvíz helyes használatáról.
  4. Jövő héten a hónap első péntekje lesz. 8 órától 16 óráig csendes szentségimádás lesz a közösségi te­rem­ben. Akik tudnak 1-1 óra felügyeletet vállalni, tisztelettel kérem, iratkozzanak fel a sek­restyében! 16 ó­rá­­tól a temp­lomban lesz csendes szentségimádás, alatta gyónási le­he­tő­ség­gel.
  5. Várom azon jegyespárok mielőbbi jelentkezését a Plébániahivatalban, akik 2024-ben szeretnének há­zas­ságot kötni templomunkban.
  6. Hálásan köszönöm az elmúlt évben Plébániánkat támogató jó szándékú emberek, vállalkozások fel­a­jánlásait, minden segítségét és odaadó tevékenységét, legyen szó anyagi, kétkezi vagy bármilyen más segítségről, szolgálatról, amellyel Plébániánk működéséhez, életéhez hozzájárultak. A jó Isten ju­tal­mazza meg minden jó­sá­gukat!
  7. Isten éltesse a december hónapban és a jövő héten házassági évfordulójukat, születés- és névnapjukat ün­nep­lő ked­­ves Testvéreket:

Szilveszter – Fruzsina – Ábel – Genovéva, Benjámin, Dzsenifer – Titusz, Leona – Simon, Edvárd, Emili – Gáspár, Boldizsár – Attila, Ramóna, Ramón

EGÉSZSÉGBEN, ÖRÖMÖKBEN BŐVELKEDŐ ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNOK MINDEN KEDVES TESTVÉREMNEK!

Bízzuk Újra Életünket Krisztusra!

Megszakítás