Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2023. szeptember 25. – 2023. október 1.

  1. Szeptember 25-én (hétfőn) és 29-én (pénteken) 19 órakor énekkari próbák lesznek a közösségi te­rem­ben.
  2. Szeptember 30-án (szombaton) az előesti szentmise után lesz a grafika szakkör kiállításának meg­nyi­tó­ja. Szeretettel hívjuk az érdeklődőket! További részleteket a hirdetőtáblán találunk.
  3. Bérmálási felkészítő október 3-án (kedden), ifjúsági hittan október 7-én (szombaton) lesz a közösségi te­remben. Szeretettel hí­vom a bérmálásra készülőket és az ifjúságot az alkalmakra!
  4. Október 28-án (szombaton) 8 órától a temetőkápolna és környékének takarítására, valamint te­me­tő­ta­karításra hívom a kedves Testvéreket. Szeretném, ha mind többen magunkénak éreznénk ezt a feladatot is.
  5. Október 29-én (vasárnap) a 9 órai szentmisében köszöntjük a jubiláns házaspárokat. Kérem, akik ebben az évben kerek házassági évfordulót ünnepelnek, és szeretnének ebben a szentmisében hálát adni Is­tennek eddigi közös házaséletükért, azok jelentkezzenek hivatali időben a Plébánián október 4-ig.
  6. Érsek atya idén tavasszal megalapította a Szent Asztrik Imaszövetséget, melynek küldetése, hogy papi és szerzetesi hivatásokért imádkozzon. A szövetség rendelkezik papi és világi tagozattal. Az imaszövetség tagjai vállalják, hogy naponta imádkoznak hivatásokért, a szövetség alapító okiratában meghatározott módon. Bátorítok Mindenkit, hogy csatlakozzon a Szövetséghez, imádkozzunk együtt hivatásokért a Fő­egy­házmegyében. Információs és jelentkezési lap elvihető a templomi kis asztalról.
  7. Isten éltesse a szeptember hónapban születésnapjukat, névnapjukat, házassági évfordulójukat ün­nep­lő ked­ves Testvéreket!
  8. Hálásan köszönöm a templom díszítéséhez nyújtott kétkezi segítséget.
Megszakítás