Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2023. október 23-29.

  1. Október 28-án (szombaton) 8 órától a katolikus temető és a temetőkápolna takarítására hívom a kedves Test­vé­re­ket. Gereblye, lombseprű, munkakesztyű, vödör, törlőruha, felmosó, seprű, pókhálózó szük­sé­gel­te­tik a munkálatok elvégzéséhez. Tisztítószereket, szemeteszsákot, papírtörlőt a Plébánia biztosítja.
  2. Ugyancsak 28-án 19 órától jótékonysági koncert lesz templomunkban a KEVI Petőfi Sándor Gim­ná­zi­um fúvószenekara közreműködésével, ahol a Kiskőrösi Mentő Alapítvány javára adományokat kö­szö­nettel fogadunk. További részletek a kihelyezett plakátokon olvashatók. A fellépőket szeretnénk meg­ven­dégelni, amihez köszönettel fogadunk édes és sós süteményeket. Kérem, aki élne felajánlással, az jelezze a Plé­bánián hivatali időben, vagy a sekrestyében, vagy Kissné Mártinál.
  3. Igény esetén sírszentelést végzek november 1-jén 10 órától az evangélikus köztemetőben és délután a fél 3 órakor kezdődő temetői igeliturgia után, 15 órától a ka­to­likus temetőben. Akik szeretnék elhunyt Sze­retteik síremlékét megáldatni, tisztelettel kérem, jelezzék hi­vatali időben a Plébánián!
  4. Az idei évben kerül sor az új EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELŐTESTÜLET MEGVÁLASZTÁSÁRA. A választást megelőzi a jelölés, amelyhez kérem a Testvérek segítségét is. A jelöléseket a Jelölőlapokon vá­rom október 23-ig, amelyet a múlt vasárnap magunkkal vihettünk az Élő Víz kiadvánnyal együtt. Kérem, ol­vassák el fi­gyel­mesen a jelölésnél figyelembe veendő szempontokat. Köszönöm a már visszaérkezett Je­lö­lő­la­pokat!
Megszakítás