Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2023. október 20-26.

  1. November 20-án (hétfőn) 18 órakor énekkari próba lesz a közösségi te­rem­ben.
  2. Adventi lelkigyakorlatunk december 6-7-8-án (szerda-csütörtök-péntek) lesz, 17 órától. Már 16 órától gyó­nási lehetőséget is biz­to­sí­tunk.A lelkigyakorlatot vezeti: P. Pál Csaba Dániel OSPPE, pálos szerzetes, a petőfiszállás-páloszentkúti kegyhely plébánosa. Sze­retettel hívunk és várunk Mindenkit, az adventi készület jegyében!
  3. Adventi és karácsonyi témájú, gyermekeknek szóló, Böjte Csaba és Lackfi János, valamint egyéb val­lá­si tartalmú könyvek; falinaptárak, kalendáriumok, keresztek, feszületek, igekártyák, képeslapok, könyvjelzők, gyermekjátékok és egyéb kegytárgyak kaphatók a Plébánián hivatali időben. A Plébánia Fa­cebook oldalán is megtekinthetjük a kínálatot.
  4. Templomunk hangosításának korszerűsítése kapcsán egy támogatási lehetőségre hívom fel a Testvérek fi­gyelmét: szeretném lecserélni a most használatban lévő, több meghibásodással bíró, közel 30 éves ke­ve­rő­pul­tunkat. A korszerűbb, s jobb hangosítást szolgáló eszköz ára 250.000 Ft lenne, amelyhez a Hívek is hoz­zá­járulhatnak adományaikkal „HANG-JEGY” / „HANG-JEGY”-ek vásárlásával. Ezek a jegyek több cím­letben is elérhetők. Kérem a Testvéreket, tá­mogassák az eszköz beszerzését, hogy hosszú távon megoldódjon a templom hangosítása, akár a különféle li­turgikus alkalmakat tekintve, akár bármilyen más templomban tar­tandó rendezvényen. Célom, hogy mielőbb, az erre szánt adományokból összegyűljön az új eszköz ára. Kö­szönöm, ha Önök is szánnak erre a közös és jó célra!
  5. Közeledik az év vége. Köszönöm azoknak,akik már befizették egyházi önkéntes hozzájárulásukat („egy­házi adó”). Aki még nem rendezte, kérem, tegye meg hivatali időben, átutalással vagy sárga csekken történő befizetéssel.
  6. Hálásan köszönöm:
    • a felajánlóknak a virágokat a templom díszítéséhez;
    • a templom díszítéséhez nyújtott segítséget­.
Megszakítás