Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2023. október 16-22.

  1. Október 16-án (hétfőn) 19 órakor énekkari próba lesz a közösségi te­rem­ben.
  2. Kérem a­ ked­ves Test­vé­re­­ket, i­mád­kozzanak a fiatal párért, akik szombaton kötnek há­zasságot te­mp­lo­munk­ban.
  3. Október 28-án (szombaton) 8 órától a temetőkápolna takarítására, valamint te­me­tő­ta­karításra hívom a kedves Testvéreket. Szeretném, ha mind többen magunkénak éreznénk ezt a feladatot is.
  4. Ugyancsak 28-án 19 órától jótékonysági koncert lesz templomunkban a KEVI Petőfi Sándor Gim­ná­zi­um fúvószenekara közreműködésével, ahol a Kiskőrösi Mentő Alapítvány javára adományokat kö­szö­nettel fogadunk. További részletek a kihelyezett plakátokon olvashatók.
  5. Sírszentelést végzek november 1-jén 10 órakor az evangélikus köztemetőben és délután a 15 órakor a ka­to­likus temetőben. Akik szeretnék elhunyt Szeretteik síremlékét megáldatni, tisztelettel kérem, jelezzék hi­vatali időben a Plébánián!
  6. Az idei évben kerül sor az új EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELŐTESTÜLET MEGVÁLASZTÁSÁRA. A választást megelőzi a jelölés, amelyhez kérem a Testvérek segítségét is. A jelöléseket a Jelölőlapokon vá­rom, amelyet a mai vasárnap magunkkal vihetünk az Élő Víz kiadvánnyal együtt. Kérem, olvassák el fi­gyel­mesen a jelölésnél figyelembe veendő szempontokat. Köszönöm a Testvérek segítő szándékát!
Megszakítás