Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2023. november 27. – 2023. december 3.

  1. November 27-én (hétfőn) 18 órakor énekkari próba lesz a közösségi te­rem­ben.
  2. Jövő héten a hónap első péntekje lesz. 8 órától 16 óráig csendes szentségimádás lesz a közösségi te­rem­ben. Akik tudnak 1-1 óra felügyeletet vállalni, tisztelettel kérem, iratkozzanak fel a sek­restyében! 16 ó­rá­­tól a temp­lomban lesz csendes szentségimádás, alatta gyónási le­he­tő­ség­gel.
  3. Adventi lelkigyakorlatunk december 6-7-8-án (szerda-csütörtök-péntek) lesz, 17 órától. Már 16 órától gyó­nási lehetőséget is biz­to­sí­tunk.A lelkigyakorlatot vezeti: P. Pál Csaba Dániel OSPPE, pálos szerzetes, a petőfiszállás-páloszentkúti kegyhely plébánosa. Sze­retettel hívunk és várunk Mindenkit, az adventi készület jegyében!
  4. Templomunk hangosításának korszerűsítése kapcsán egy támogatási lehetőségre hívom fel a Testvérek fi­gyelmét: szeretném lecserélni a most használatban lévő, több meghibásodással bíró, közel 30 éves ke­ve­rő­pul­tunkat. A korszerűbb, s jobb hangosítást szolgáló eszköz ára 250.000 Ft lenne, amelyhez a Hívek is hoz­zá­járulhatnak adományaikkal „HANG-JEGY” / „HANG-JEGY”-ek vásárlásával. Ezek a jegyek több cím­letben is elérhetők. Kérem a Testvéreket, tá­mogassák az eszköz beszerzését, hogy hosszú távon megoldódjon a templom hangosítása, akár a különféle li­turgikus alkalmakat tekintve, akár bármilyen más templomban tar­tandó rendezvényen. Célom, hogy mielőbb, az erre szánt adományokból összegyűljön az új eszköz ára. Jelenleg 62.500 Ft adomány érkezett. Kö­szönöm, ha Önök is szánnak erre a közös és jó célra!
  5. Közeledik az év vége. Köszönöm azoknak,akik már befizették egyházi önkéntes hozzájárulásukat („egy­há­zi adó”). Aki még nem rendezte, kérem, tegye meg hivatali időben, átutalással vagy sárga csekken történő befizetéssel.
  6. Köszönöm azoknak a Testvéreknek, akik bármivel is hozzájárultak a szombati adventi koszorúkötés elő­készületeihez, lebonyolításához.
  7. Isten éltesse a november hónapban születésnapjukat, névnapjukat, házassági évfordulójukat ün­nep­lő ked­­ves Testvéreket!
Megszakítás