Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2023. március 27. – 2023. április 2.

  1. A Nagyböjttel kezdetét vette a húsvéti szentgyónás és szentáldozás teljesítésére alkalmas idő, mely Ham­vazószerdától Szentháromság vasárnapjáig (február 22-től június 4-ig) tart.
  2. Hálásan kö­szönöm a Testvérek tartósélelmiszer adományait és a csomagok összekészítésében való se­gítséget! Az a­dományokat az arra rászorulók részére jut­tatjuk el.
  3. Jövő hét vasárnap Urunk szenvedésének vasárnapja lesz. A 9 órai szentmise a Plébánia udvarán bar­kaszenteléseel fog kezdődni. Akik tehetik, hozzanak magukkal barkát, akár mások részére is.
  4. Buszokat indítunk az április 30-ai (vasárnap) pápai szentmisére, amelyet a Szentatya Budapesten a Kos­suth téren mutat be. A buszköltség 5.000 Ft/fő, mely összeget a jelentkezéskor kell befizetni. Jelentkezni hivatali időben lehet a Plébánián. A buszok a Városháza mellől indulnak, gyülekező reggel 4.45 perc­kor, és 5 órai indulással tervezünk. Ezen a napon délelőtti szentmise nem lesz templomunkban. Kérem, a­ki tervez jönni, mielőbb jelentkezzen, nehogy lemaradjon!
  5. A hét elején az állványozás végeztével elindultak az ácsmunkálatok is a temetőkápolnán. A kőműves, majd a bádogos fog felvonulni a munkaterületre 1-2 héten belül. Továbbra is kérem a Testvérek i­mád­ságát a felújításhoz, de ugyanakkor az anyagi támogatásukat is, ezzel is ki­fe­jezve, hogy közös ügyünk, hogy temetőnkben méltóbb helye legyen a ravatalozásnak is. Köszönettel fogadjuk adományaikat, a­melyet akár sárga csekken, átutalással is intézhetnek. Kérjük, hogy a Közlemény rovatban tüntessék fel: „Adomány kápolna-felújításra”. Bankszámlaszámunk e hirdetési lap alján megtalálható. Kö­szön­jük!
  6. Köszönöm a férfiaknak, hogy az elmúlt pénteken be­kapcsolódtak a keresztúti ájtatosság vég­zé­sébe.
  7. Ugyancsak köszönöm a templomunk búcsújára való előkészületi, szervezési segítséget, és a Testvérek sütemény felajánlásait is!
  8. Köszönöm a Plébánián végzett, csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos munkálatok felajánlását is.
  9. Isten éltesse a március hónapban születésnapjukat, névnapjukat, házassági évfordulójukat ün­nep­lő kedves Testvéreket!
Megszakítás