Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2023. március 20-26.

  1. A Nagyböjttel kezdetét vette a húsvéti szentgyónás és szentáldozás teljesítésére alkalmas idő, mely Ham­vazószerdától Szentháromság vasárnapjáig (február 22-től június 4-ig) tart.
  2. Ezen a hétvégén köszönettel fogadjuk még tartósélelmiszer adományaikat, amelyeket a szentmisék előtt és után adhatnak le a sekrestyében. Az a­dományokat az arra rászorulók részére juttatjuk el. Hálásan kö­szönjük eddigi adományaikat!
  3. Március 20-án 17 órakor érseki szentmise lesz a templombúcsú alkalmából. A búcsúi szentmise után szeretetvendégségre hívjuk az ünneplő Testvéreket. Kérem, aki édes és/vagy sós süteményt tud felajánlani erre az alkalomra, az jelezze számunkra a sekrestyében vagy hivatali időben a Plébánián. A sütemények le­adhatók hétfőn (20-án) hivatali időben a Plébánián.
  4. A férfi imakör következő alkalma március 21-én, az esti szentmise után, 18 órától a Plébánia könyv­tá­rá­ban lesz.
  5. Véradás lesz március 21-22-én 9-13 ó­ra között a Petőfi Sándor Művelődési Központban. Részletek a Tomori Pál utca fe­lől kihelyezett plakáton.
  6. Március 25-én (szombaton) lesz Urunk születése hírüladásának (Gyümölcsoltó Boldogasszony) fő­ün­ne­pe. A szentmise ezen a napon reggel 8 órakor lesz, melyben lelki adoptálást is végzünk. Kérjük, aki sze­retne ígéretet tenni, az jelentkezzen a sekrestyében vagy hivatali időben a Plébánián.
  7. Március 26-ától (vasárnap) már a nyári időszámítás szerint, 18 órakor kezdődnek az esti szentmisék.
  8. Buszokat indítunk az április 30-ai (vasárnap) pápai szentmisére, amelyet a Szentatya Budapesten a Kos­suth téren mutat be. A buszköltség 5.000 Ft/fő, mely összeget a jelentkezéskor kell befizetni. Jelentkezni hivatali időben lehet a Plébánián. A buszok a Városháza mellől indulnak, gyülekező reggel 4.45 perc­kor, és 5 órai indulással tervezünk. Ezen a napon délelőtti szentmise nem lesz templomunkban. Kérem, a­ki tervez jönni, mielőbb jelentkezzen, nehogy lemaradjon!
  9. Köszönöm a Pedagógusoknak, hogy az elmúlt pénteken be­kapcsolódtak a keresztúti ájtatosság vég­zé­sébe.
Megszakítás