Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2023. március 13-19.

  1. A Nagyböjttel kezdetét vette a húsvéti szentgyónás és szentáldozás teljesítésére alkalmas idő, mely Ham­vazószerdától Szentháromság vasárnapjáig (február 22-től június 4-ig) tart.
  2. A mai vasárnaptól (március 12.) jövő hét vasárnapig köszönettel fogadjuk tartósélelmiszer adományaikat, amelyeket a szentmisék előtt és után a sekrestyében vagy a Plébánián adhatnak le hivatali időben. Az a­dományokat az arra rászorulók részére juttatjuk el.
  3. Taizei imaóra lesz templomunkban, március 17-én (pénteken)18 órától. Szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket!
  4. Március 20-án 17 órakor érseki szentmise lesz a templombúcsú alkalmából. A búcsúi szentmise után szeretetvendégségre hívjuk az ünneplő Testvéreket. Kérem, aki édes és/vagy sós süteményt tud felajánlani erre az alkalomra, az jelezze számunkra a sekrestyében vagy hivatali időben a Plébánián.
  5. Véradás lesz március 21-22-én 9-13 ó­ra között a Petőfi Sándor Művelődési Központban. Részletek a Tomori Pál utca fe­lől kihelyezett plakáton.
  6. Március 25-én (szombaton) lesz Urunk születése hírüladásának (Gyümölcsoltó Boldogasszony) fő­ün­ne­pe. A szentmise ezen a napon reggel 8 órakor lesz, melyben lelki adoptálást is végzünk. Kérjük, aki sze­retne ígéretet tenni, az jelentkezzen a sekrestyében vagy a Plébánián.
  7. Buszokat indítunk az április 30-ai (vasárnap) pápai szentmisére, amelyet a Szentatya Budapesten a Kos­suth téren mutat be. A buszköltség 5.000 Ft/fő, mely összeget a jelentkezéskor kell befizetni. Jelentkezni hivatali időben lehet a Plébánián. A buszok a Városháza mellől indulnak, gyülekező reggel 4.45 perc­kor, és 5 órai indulással tervezünk. Ezen a napon délelőtti szentmise nem lesz templomunkban. Kérem, a­ki tervez jönni, mielőbb jelentkezzen, nehogy lemaradjon!
  8. Köszönöm a Kármelita Közösségnek és a Szent József Imacsoportnak, hogy az elmúlt péntekeken be­kapcsolódtak a keresztúti ájtatosság végzésébe.
  9. Köszönöm a segítséget a házaspároknak is, akik a lelkigyakorlatos estéken vállalták a vacsora elő­ké­szí­tését és elkészítését.
Megszakítás