Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2023. május 29. – 2023. június 4.

  1. Jövő héten a hónap első péntekje lesz. 9 órától 17 óráig csendes szentségimádás lesz a közösségi te­rem­ben. Akik tudnak 1-1 óra felügyeletet vállalni, tisztelettel kérem, iratkozzanak fel a sek­restyében. 17 ó­rá­­tól a temp­lomban lesz csendes szentségimádás, alatta gyónási le­he­tő­ség­gel.
  2. Kiskőrös Város Fúvószenekarának 40 éves jubileumi és minősítő hangversenyére kerül sor június 3-án (szombat) 18 órakor a Petőfi Sándor Művelődési Központban. Részletek a hirdetőtáblára kihelyezett plakáton olvashatók.
  3. Jövő héten kivételesen szombaton lesz szentségimádás templomunkban az esti szentmise után.
  4. Június 4-én (vasárnap) 16.30 órakor megszólalnak templomunk harangjai, a trianoni békediktátum év­fordulóján. Imádkozzunk ekkor hazánkért! Az esti szentmise után ünnepi megemlékezés is lesz az Or­szágzászlónál.
  5. Június 5-étől (hétfő) folytatódnak az énekkari próbák, 19 órától a Plébánia közösségi termében. Kó­ru­sunk karnagya Dobo Anita szeretettel hív és vár mindenkit az al­kal­mak­ra. Bátorítok minden jó hangú, é­nekelni tudó és szerető Testvért a bekapcsolódásra.
  6. Június 20-án (kedden) 17 órakor lesz a kiskőrösi Evangélikus Egyházközség felnőtt bibliaórájának zá­róalkalma az Imaház Nagytermében. Ezúttal Dr. Korzenszky Richárd emeritus bencés perjel lesz az est vendége. Szeretettel hív­nak mindenkit az alkalomra, a szeretetvendégséghez felajánlásokat el­fo­gadnak.
  7. Kérem a további imahátteret a Temetőkápolna felújításához, de ugyanakkor az anyagi támogatást is, ez­zel is ki­fe­jezve, hogy közös ü­gyünk a kápolna megújulása. Kö­szönettel fogadjuk adományaikat, a­me­lyet akár sárga csekken vagy átutalással is intézhetnek. Kérjük, hogy a Közlemény rovatban tüntessék fel: „Adomány kápolna-felújításra”. Bankszámlaszámunk e hir­detési lap alján megtalálható. Sárga csekk elvihető a templom közepén lévő kis asztalról. Kö­szön­jük az eddigi a­do­má­nyokat is!
  8. Hálásan köszönöm a templomkert és a plébánia udvar rendezésében ka­pott segítséget.
  9. Isten éltesse a május hónapban születésnapjukat, névnapjukat, házassági évfordulójukat ün­nep­lő kedves Testvéreket!
Megszakítás