Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2023. június 26. – 2023. július 2.

  1. Június 26-én (hétfő) 19 órától énekkari próba lesz a Plébánia közösségi termében.
  2. A férfi imakör következő, záróalkalma június 27-én (kedden), az esti szentmise után, 19 órától a Plé­bá­ni­a könyv­tá­rá­ban lesz.
  3. Szerdán este 19 órától a templomi virágdíszítéssel kapcsolatos megbeszélés lesz közösségi teremben. Szeretettel hívom és várom az érintett Testvéreket!
  4. A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a pincehelyi születésű, római katoli­kus vő­le­gény Fehér Richárd, Fehér Sándor és Rompos Erzsébet fia, valamint a dombóvári szü­le­tésű, református meny­asszony Kranauer Krisztina, Kranauer József és Szabó Éva Erzsébet lá­nya között. Kér­jük a­ ked­ves Test­vé­re­ket, i­mád­kozzanak a fiatal párért, akik szombaton kötnek há­zasságot te­mp­lo­munk­ban.
  5. Jövő vasárnap az esti szentmise után szentségimádás lesz templomunkban.
  6. Július 13-án (csütörtökön) 19 órakor Böjte Csaba OFM ferences mond szentmisét és prédikál a bajai Ba­rátok templomában. További részletek a hirdetőtáblán olvashatók!
  7. Kérem a további imahátteret a Temetőkápolna felújításához, de ugyanakkor az anyagi támogatást is, ez­zel is ki­fe­jezve, hogy közös ü­gyünk a kápolna megújulása. Kö­szönettel fogadjuk adományaikat, a­me­lyet akár sárga csekken vagy átutalással is intézhetnek. Kérjük, hogy a Közlemény rovatban tüntessék fel: „Adomány kápolna-felújításra”. Bankszámlaszámunk e hir­detési lap alján megtalálható. Sárga csekk elvihető a templom közepén lévő kis asztalról. Kö­szön­jük az eddigi a­do­má­nyokat is!
  8. Isten éltesse a június hónapban születésnapjukat, névnapjukat, házassági évfordulójukat ün­nep­lő kedves Testvéreket!
Megszakítás