Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2023. június 19-25.

  1. Június 18-án (vasárnap), 18 órakor lesz a tanévzáró szentmise, mely ünnep után a Plébánia udvarán lesz program hittanosainknak.
  2. Június 19-én (hétfő) 19 órától énekkari próba lesz a Plébánia közösségi termében.
  3. Június 20-án (kedden) 17 órakor lesz a kiskőrösi Evangélikus Egyházközség felnőtt bibliaórájának zá­róalkalma az Imaház Nagytermében. Ezúttal Dr. Korzenszky Richárd emeritus bencés perjel lesz az est vendége. Szeretettel hív­nak mindenkit az alkalomra, a szeretetvendégséghez felajánlásokat el­fo­gadnak.
  4. Június 24-én (szombaton) délelőtt 10 órakor, Dr. Bábel Balázs érsek úr a kalocsai Nagyboldogasszony Főszékesegyházban áldozópappá szenteli Kisjuhász Tibor és Tompa Szabolcs Patrik diakónusokat. Fog­laljuk imáinkba a szentelendőket, hogy Istennek jó papjai legyenek!
  5. Kérem a további imahátteret a Temetőkápolna felújításához, de ugyanakkor az anyagi támogatást is, ez­zel is ki­fe­jezve, hogy közös ü­gyünk a kápolna megújulása. Kö­szönettel fogadjuk adományaikat, a­me­lyet akár sárga csekken vagy átutalással is intézhetnek. Kérjük, hogy a Közlemény rovatban tüntessék fel: „Adomány kápolna-felújításra”. Bankszámlaszámunk e hir­detési lap alján megtalálható. Sárga csekk elvihető a templom közepén lévő kis asztalról. Kö­szön­jük az eddigi a­do­má­nyokat is!
  6. Hálásan köszönöm a plébánia teraszán és kertjében végzett munkákat.
Megszakítás