Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2023. július 3-9.

  1. Július 2-án (vasárnap) az esti szentmise után szentségimádás lesz templomunkban.
  2. Július 3-án (hétfő) 19 órától énekkari próba lesz a Plébánia közösségi termében.
  3. Július 13-án (csütörtökön) 19 órakor Böjte Csaba OFM ferences mond szentmisét és prédikál a bajai Ba­rátok templomában. További részletek a hirdetőtáblán olvashatók!
  4. Július 16-án (vasárnap) a 18 órakor kezdődő szentmisét P. Vörös Imre András kármelita tar­to­mány­fő­nök fogja celebrálni, Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére. A szentmise végén felvehető lesz a ska­pu­láré egy rövid szertartás keretében. Skapuláré vásárlására a sekrestyében is van lehetőség. Kérem, aki a ska­pulárét szeretné felvenni, az a Plébánián vagy a sekrestyében jelezze ezt! Az ünnepre való készület je­gyében július 8-tól litániát imádkozunk a szentmisék előtt, 17.30 órától; 16-án (vasárnap) 17 órától zso­lozsmát és litániát.
  5. Kérem a további imahátteret a Temetőkápolna felújításához, de ugyanakkor az anyagi támogatást is, ez­zel is ki­fe­jezve, hogy közös ü­gyünk a kápolna megújulása. Kö­szönettel fogadjuk adományaikat, a­me­lyet akár sárga csekken vagy átutalással is intézhetnek. Kérjük, hogy a Közlemény rovatban tüntessék fel: „Adomány kápolna-felújításra”. Bankszámlaszámunk e hir­detési lap alján megtalálható. Sárga csekk elvihető a templom közepén lévő kis asztalról. Kö­szön­jük az eddigi a­do­má­nyokat is!
  6. Hálásan köszönöm a templom padozatán végzett asztalos munkát!
Megszakítás