Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2023. július 24-30.

  1. Július 24-én és 28-án (hétfőn és pénteken) 19 órától énekkari próbák lesznek a közösségi teremben.
  2. A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a gentoftei (Dánia) születésű, evangéli­kus vő­le­gény Adam Rietti, Avner Rietti és Anne Gurlig Lynegaard Henningsen fia, valamint a kecskeméti szü­le­tésű, római katolikus meny­asszony Madácsi Dorina, Madácsi Antal és Végh Edit lá­nya között. Kér­jük a­ ked­ves Test­vé­re­ket, i­mád­kozzanak a fiatal párért, akik szombaton kötnek há­zasságot te­mp­lo­munk­ban.
  3. Augusztus 1-jén (kedden) 18 órától a Magyar Continental Singers, 12-16 éves fiatalokból szerveződő Contini csapata ad koncertet templomunkban, „Én Vagyok!” címmel. A belépés díjtalan, de lehetőség lesz tá­mogatni a szolgálókat missziójukban egy gyűjtés keretében, illetve a CD-ik, DVD-ik és könyveik is el­ér­he­tőek lesznek a koncert alkalmával. Kérem, akinek lehetősége van a fellépők elszállásolásában segíteni, az jelentkezzen bővebb információkért!
  4. Közeleg őrségi zarándoklatunk időpontja, mely augusztus 10-11-12-én (csütörtök-péntek-szombat) lesz. 10-én reggel 7.45 órától van gyülekező a Városháza melletti buszmegállóban és 8 órakor indul a bu­szunk. Néhány előzetes információról is szeretnénk tájékoztatást adni indulás előtt, ezért augusztus 6-án (vasárnap) az esti szentmise után megbeszélésre hívjuk a jelentkezőket ide a templomba.
  5. Kérem a további imahátteret a Temetőkápolna felújításához, de ugyanakkor az anyagi támogatást is, ez­zel is ki­fe­jezve, hogy közös ü­gyünk a kápolna megújulása. Kö­szönettel fogadjuk adományaikat, a­me­lyet akár sárga csekken vagy átutalással is intézhetnek. Kérjük, hogy a Közlemény rovatban tüntessék fel: „Adomány kápolna-felújításra”. Bankszámlaszámunk e hir­detési lap alján megtalálható. Sárga csekk elvihető a templom közepén lévő kis asztalról. Kö­szön­jük az eddigi a­do­má­nyokat is!
  6. Hálásan kö­szönöm a Testvéreknek:
    • a templom díszítéséhez kapott adományokat.
    • a templom virágdíszítését.
Megszakítás