Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2023. július 17-23.

  1. Július 16-án (vasárnap) a 18 órakor kezdődő szentmisét P. Vörös Imre András kármelita tar­to­mány­fő­nök fogja celebrálni, Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére. A szentmise végén felvehető lesz a ska­pu­láré egy rövid szertartás keretében. Skapuláré vásárlására a sekrestyében is van lehetőség. Kérem, aki a ska­pulárét szeretné felvenni, az a sekrestyében még jelezze ezt! Az ünnepre való készület je­gyében 16-án (vasárnap) 17 órától a zso­lozsmát ésa kilencedet imádkozzuk.
  2. Július 23-án, a Nagyszülők és idősek 3. világnapja alkalmából az előesti és vasárnapi szentmisék végén megáldom a nagyszülőket és időseket. Szeretettel várom a szentmisékre az idős Testvéreinket és a nagyszülőket unokáikkal együtt!
  3. Főegyházmegyénk szentségimádási rendje szerint július 23-án van egyházközségünk harmadik, az év utolsó szent­ségimádási napja. Tehát jövő hét vasárnap délelőtt 10.30 órától délután 17 óráig csendes szent­ség­i­mádás lesz a közösségi teremben. 17 órától közös, csendes szentségimádás lesz a templomban, alatta gyónási lehetőséggel. Kérem, iratkozzunk fel a sekrestyében az Oltáriszentség őrzésére!
  4. Kérem a további imahátteret a Temetőkápolna felújításához, de ugyanakkor az anyagi támogatást is, ez­zel is ki­fe­jezve, hogy közös ü­gyünk a kápolna megújulása. Kö­szönettel fogadjuk adományaikat, a­me­lyet akár sárga csekken vagy átutalással is intézhetnek. Kérjük, hogy a Közlemény rovatban tüntessék fel: „Adomány kápolna-felújításra”. Bankszámlaszámunk e hir­detési lap alján megtalálható. Sárga csekk elvihető a templom közepén lévő kis asztalról. Kö­szön­jük az eddigi a­do­má­nyokat is!
  5. Hálásan köszönöm a Testvéreknek:
    1. a templom díszítéséhez kapott adományokat.
    1. a templom virágdíszítését.
Megszakítás