Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2023. július 10-16.

 1. Július 10-én (hétfő) 19 órától énekkari próba lesz a Plébánia közösségi termében.
 2. A bajai Barátok Templomában jövő héten csütörtökön, tehát július 13-án 19 órakor Böjte Csaba er­dé­lyi ferences szerzetes atya mond a környék papságával együtt szentmisét. Szeretettel hívnak Mindenkit, aki szeretne bekapcsolódni a békéért, a háború végéért végzett esti imádságba. További részletek a hir­detőtáblán olvashatók!
 3. Július 16-án (vasárnap) a 18 órakor kezdődő szentmisét P. Vörös Imre András kármelita tar­to­mány­fő­nök fogja celebrálni, Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére. A szentmise végén felvehető lesz a ska­pu­láré egy rövid szertartás keretében. Skapuláré vásárlására a sekrestyében is van lehetőség. Kérem, aki a ska­pulárét szeretné felvenni, az a Plébánián vagy a sekrestyében jelezze ezt! Az ünnepre való készület je­gyében július 8-tól kilencedet imádkozunk a szentmisék előtt, 17.30 órától; 16-án (vasárnap) 17 órától zso­lozsmát és kilencedet.
 4. Kérem a további imahátteret a Temetőkápolna felújításához, de ugyanakkor az anyagi támogatást is, ez­zel is ki­fe­jezve, hogy közös ü­gyünk a kápolna megújulása. Kö­szönettel fogadjuk adományaikat, a­me­lyet akár sárga csekken vagy átutalással is intézhetnek. Kérjük, hogy a Közlemény rovatban tüntessék fel: „Adomány kápolna-felújításra”. Bankszámlaszámunk e hir­detési lap alján megtalálható. Sárga csekk elvihető a templom közepén lévő kis asztalról. Kö­szön­jük az eddigi a­do­má­nyokat is!
 5. Hálásan köszönöm a Testvéreknek:
  • az Oltáriszentség őrzésének vál­lalását a pénteki szentségimádáskor.
  • a templom díszítéséhez kapott adományokat.
  • a templom díszítését.
Megszakítás