Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2023. január 9. – 2023. január 15.

  1. A ma esti szentmise után szentségimádás lesz templomunkban.
  2. A férfi imakör kö­vet­kező alkalma január 10-én (kedden), 18 órakor lesz a Plébánia Könyv­tá­rá­ban.
  3. Vízkereszt ünnepével kezdetét veszi a házszentelések időszaka. Kérem, aki szeretné házát meg­szenteltetni, az jelezze hivatali időben a Plébániahivatalban legkésőbb január 16-ig.
  4. Január 22-én Isten igéjének vasárnapja lesz. Ebből az alkalomból a délelőtt 9 órai szentmisében meg­áld­juk a Testvérek Szentírásait. Kérem, hozzuk magunkkal erre az alkalomra a Szent­í­rá­sainkat!
  5. Miseszándékok irathatóak a Plébániahivatalban az új esztendő szentmiséire. Az Érseki Hatóság ren­del­ke­zése értelmében január 1-jétől 4.000 Ft lesz a szentmisék stóladíja.
  6. Továbbra is várjuk azon jegyespárok mielőbbi jelentkezését a Plébániahivatalban, akik 2023-ban sze­ret­né­nek há­zas­ságot kötni templomunkban.
  7. Köszönjük, akik már befizették egyházi önkéntes hozzájárulásukat („egyházi adó”). Aki még nem rendezte meg­teheti hivatali időben, vagy sárga csekken is, ami a sekrestyében vagy a Plé­bá­ni­a­hi­va­talban kérhető.
  8. Hálásan köszönöm az Oltáriszentség őrzésének vállalását a pénteki szentségimádáskor.
Megszakítás