Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2023. január 23-29.

 1. Érsek úr rendelkezése értelmében az évközi 3. vasárnap szentmiséi végén, megírásának 200. évfordulója alkalmából elénekeljük a Magyar Himnuszt.
 2. Január 16-án (hétfőn) vette kezdetét az ökumenikus imaalkalmak sorozata. Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves Testvéreket! A hátralévő alkalmak rendje a következőképpen alakul:
  január 23-24-25. (hétfő-kedd-szerda) 18 óra Római Katolikus Plébániatemplom
  január 26-27-28. (csütörtök-péntek-szombat) 18 óra Evangélikus Templom
  ZÁRÓ ALKALOM: január 29. (vasárnap) 16 óra Római Katolikus Plébániatemplom
  AZ ESTI SZENTMISE A ZÁRÓ IMAALKALOM UTÁN KEZDŐDIK, VALAMIVEL 17 Ó­RA U­TÁN!
 1. Hétfőn (23-án) az ökumenikus imaalkalom után kóruspróba lesz a Közösségi teremben.
 2. Főegyházmegyénk szentségimádási rendje szerint január 28-án van egyházközségünk egyik szent­ségimádási napja. Tehát jövő hét szombaton reggel 8 órától délután 16 óráig csendes szent­ség­i­mádás lesz a közösségi teremben. 16 órától közös, csendes szentségimádás lesz a templomban, alatta gyónási lehetőséggel. Kérem, iratkozzunk fel a sekrestyében az Oltáriszentség őrzésére!
 3. Ugyancsak január 28-án (szombaton), délelőtt 8.30 órától kérem a Képviselőtestület és Híveink segítségét a templomi karácsonyfa lebontásában, a díszek és a Betlehem el­pa­ko­lásához, va­la­mint a mun­kálatok utáni takarításban. Kérem, hogy minél többen legyünk, hogy hamarabb végezzünk. A se­gítséget e­lő­re is köszönöm!
 4. Továbbra is várjuk azon jegyespárok mielőbbi jelentkezését a Plébániahivatalban, akik 2023-ban sze­ret­né­nek há­zas­ságot kötni templomunkban.
 5. Köszönjük, akik már befizették egyházi önkéntes hozzájárulásukat („egyházi adó”). Aki még nem ren­dezte még meg­teheti hivatali időben, vagy sárga csekken is, ami a sekrestyében vagy a Plé­bá­ni­a­hi­va­talban kérhető.
Megszakítás