Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2023. január 16-22.

 1. Vízkereszt ünnepével kezdetét vette a házszentelések időszaka. Aki szeretné házát meg­szenteltetni, az még holnap jelezheti hivatali időben a Plébániahivatalban.
 2. Hétfőn (16-án) 18 órától kóruspróba lesz a Közösségi teremben.
 3. Január 22-én Isten Igéjének vasárnapja lesz. Ebből az alkalomból a délelőtt 9 órai szentmisében meg­áld­juk a Testvérek Szentírásait. Kérem, hozzuk magunkkal erre az alkalomra a Szent­í­rá­sainkat!
 4. Január 16-án (hétfőn) veszi kezdetét az ökumenikus imaalkalmak sorozata. Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves Testvéreket! Az alkalmak rendje a következőképpen alakul:
  január 16-17-18. (hétfő-kedd-szerda) 18 óra Pünkösdi Imaház
  január 19-20-21. (csütörtök-péntek-szombat) 18 óra Baptista Imaház
  január 23-24-25. (hétfő-kedd-szerda) 18 óra Római Katolikus Plébániatemplom
  január 26-27-28. (csütörtök-péntek-szombat) 18 óra Evangélikus Templom
  ZÁRÓ ALKALOM: január 29. (vasárnap) 16 óra Római Katolikus Plébániatemplom
 5. Miseszándékok irathatóak a Plébániahivatalban az új esztendő szentmiséire. Az Érseki Hatóság ren­del­ke­zése értelmében január 1-jétől 4.000 Ft lesz a szentmisék stóladíja.
 6. Továbbra is várjuk azon jegyespárok mielőbbi jelentkezését a Plébániahivatalban, akik 2023-ban sze­ret­né­nek há­zas­ságot kötni templomunkban.
 7. Köszönjük, akik már befizették egyházi önkéntes hozzájárulásukat („egyházi adó”). Aki még nem rendezte meg­teheti hivatali időben, vagy sárga csekken is, ami a sekrestyében vagy a Plé­bá­ni­a­hi­va­talban kérhető.
Megszakítás