Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2023. február 27. – 2023. március 5.

  1. A Nagyböjttel kezdetét vette a húsvéti szentgyónás és szentáldozás teljesítésére alkalmas idő, mely Ham­vazószerdától Szentháromság vasárnapjáig (február 22-től június 4-ig) tart.
  2. Jövő héten a hónap első péntekje lesz.  Reggel 8 órától 15 óráig csendes szentségimádás lesz a közösségi teremben. Akik tudnak 1-1 óra felügyeletet vállalni, tisztelettel kérjük, iratkozzanak fel a sekrestyében. 15 ó­rá­­tól a temp­lomban lesz csendes szentségimádás, alatta gyónási le­he­tő­ség­gel.
  3. Jövő héten a hónap első szombatja lesz. A szentmise előtt 16.30 órától a Loretói litániát i­mád­kozzuk.
  4. Jövő vasárnap az esti szentmise után szentségimádás lesz templomunkban.
  5. Nagyböjti lelkigyakorlatunk (triduum) március 9-10-11-én (csütörtök-péntek-szombat) lesz, 17 órától. 16 órától gyónási lehetőséget is biz­to­sí­tunk. A lelkigyakorlatot vezeti: P. Virth József OFM Cap. atya, a má­riabesnyői Nagyboldogasszony bazilika plébánosa.Szeretettel hívunk és várunk Mindenkit, a nagyböjti ké­szület jegyében!
  6. A betegek kenetének kiszolgáltatása március 11-én (szombat), a 17 órai előesti szentmisében lesz. A szent­ség felvétele előzetes jelentkezéshez és szentgyónáshoz kötött! Minden katolikus, megkeresztelt em­ber ré­szesülhet benne: aki betöltötte a 60. életévét; aki súlyos betegségben van; aki állapotszerűen be­­teg (pl. cukorbeteg, szívbeteg)­­; aki műtét előtt áll; az idősebbek, akik úgy érzik, hogy folyamatosan gyengülnek, idősödésüket teherként élik át­; aki már felvette, de ismét beteg, vagy betegsége sú­lyos­bo­dott. Aki a felsorolt feltételek egyikének is megfelel, és szeretné a szentséget felvenni, kérem je­lent­kez­zen a Plébánián hivatali időben vagy a sekrestyében nevének (nők esetében leánykori név is) és lakcí­mének megadásával.
  7. Február 21-ével Dr. Bábel Balázs érsek úr elbocsátotta a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye pap­nö­ven­dékei közül László Dániel papnövendéket. Köszönjük Dániel Kiskőrösön végzett szolgálatát!
  8. Hálásan köszönöm a Testvéreknek a templomi terítők cseréjéhez kapott segítséget és a kocsibeálló te­tőcseréjéből származó fahulladék összefűrészelését is.
  9. Isten éltesse a február hónapban születésnapjukat, névnapjukat, házassági évfordulójukat ün­nep­lő kedves Testvéreket!
Megszakítás