Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2023. február 20-26.

  1. A Házasság hete alkalmából a 18-ai előesti szentmise és a 19-ei vasárnapi szentmisék után megáldjuk a jegyeseket és a házaspárokat.
  2. A jövő héten Hamvazószerdával kezdetét veszi a Nagyböjt. Hamvazószerdán a szentmisében és jövő hét vasárnap a délelőtti és esti szentmisék után lesz hamvazkodás.
  3. A böjti fegyelemről: böjt és hústól való megtartóztatás van Hamvazószerdán és Nagypénteken. E két napon a betöltött 18 éves kortól a megkezdett 60 éves korig naponta csak háromszor szabad étkezni, és csak egyszer szabad jóllakni. Húseledelt pedig a betöltött 14 éves kortól nem szabad fogyasztani.
    Kötelező hústól való megtartóztatás van a Nagyböjt péntekjein a betöltött 14 éves kortól.
  1. A Nagyböjttel kezdetét veszi a húsvéti szentgyónás és szentáldozás teljesítésére alkalmas idő, mely Ham­vazószerdától Szentháromság vasárnapjáig (február 22-től június 4-ig) tart.
  2. A férfi imakör következő alkalma feb­ruár 21-én, az esti szentmise után, 18 órától a Plébánia könyv­tá­rá­ban lesz.
  3. Padlóképes taizei imaóra lesz templomunkban február 24-én, pénteken, 18 órától.
  4. Nagyböjti lelkigyakorlatunk (triduum) március 9-10-11-én (csütörtök-péntek-szombat) lesz, 17 órától. 16 órától gyónási lehetőséget is biz­to­sí­tunk. A lelkigyakorlatot vezeti: P. Virth József OFM Cap. atya, a má­riabesnyői Nagyboldogasszony bazilika plébánosa.Szeretettel hívunk és várunk Mindenkit, a nagyböjti ké­szület jegyében!
  5. A betegek kenetének kiszolgáltatása március 11-én (szombat), a 17 órai előesti szentmisében lesz. A szent­ség felvétele előzetes jelentkezéshez és szentgyónáshoz kötött! Minden katolikus, megkeresztelt em­ber ré­szesülhet benne: aki betöltötte a 60. életévét; aki súlyos betegségben van; aki állapotszerűen be­­teg (pl. cukorbeteg, szívbeteg)­­; aki műtét előtt áll; az idősebbek, akik úgy érzik, hogy folyamatosan gyengülnek, idősödésüket teherként élik át­; aki már felvette, de ismét beteg, vagy betegsége sú­lyos­bo­dott. Aki a felsorolt feltételek egyikének is megfelel, és szeretné a szentséget felvenni, kérem je­lent­kez­zen a Plébánián hivatali időben vagy a sekrestyében nevének (nők esetében leánykori név is) és lakcí­mének megadásával, illetve az előző évben kapott emléklap leadásával.
Megszakítás