Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2023. december 11-17.

  1. December 11-én (hétfőn) 18 órakor énekkari próba lesz a közösségi te­rem­ben.
  2. Adventben a hajnali misék a templomban lesznek. A szentmisék után szeretetvendégségre hívom és várom a Testvéreket a közösségi terembe. A vendéglátás előkészítéséhez idén is 2-2 ember segítségét kérem, amit a sekrestyében jelezhetnek.
  3. Véradás lesz a Művelődési Központban december 12-én (kedden) 8-13 óra között és december 13-án (szerdán) 13-18 óra között. További részletek a hirdetőtáblán kihelyezett plakáton olvashatók.
  4. A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a kiskőrösi születésű, római katoli­kus vő­le­gény Polgár Roland, Polgár Gyula Gergely és Bartha Gabriella fia, valamint a kiskunhalasi szü­le­tésű, ró­mai katolikus meny­asszony Podmaniczky Gabriella, Podmaniczky András és Mikó Gabriella Mária lá­nya között. Kérem a­ ked­ves Test­vé­re­­ket, i­mád­kozzanak a házasulandó párért, akik szombaton kötnek há­zasságot te­mp­lo­munk­ban.
  5. Jövő hét vasárnap, a délelőtti szentmisében megáldom a Családok Betlehemeit. Kérem, hozzuk magunkkal a Betlehemeinket otthonainkból!
  6. December 20-án (szerda) délután 3 órakor történik a templomi karácsonyfánk beállítása. 21-én (csütörtök) reggel 8 órától pedig a karácsonyfa díszítésére, a Betlehem összeállítására és a templom nagytakarítására kerül sor, melyre szeretettel várom a Testvéreket, kérve a segítségüket.
  7. Közeledik az év vége. Köszönöm azoknak,akik már befizették egyházi önkéntes hozzájárulásukat („egy­há­zi adó”). Aki még nem rendezte, kérem, tegye meg hivatali időben, átutalással vagy sárga csekken történő befizetéssel.
  8. Köszönet azoknak a Testvéreknek, akik adventi lelkigyakorlatunk előkészítésében, lebonyolításában bármilyen szolgálatot vállaltak.
Megszakítás