Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2023. április 17-23.

  1. Taizei imaóra lesz templomunkban április 21-én, pénteken, 19 órától.
  2. A férfi imakör következő alkalma április 25-én (kedden), az esti szentmise után, 19 órától a Plébánia könyv­tá­rá­ban lesz.
  3. Buszokat indítunk az április 30-ai (vasárnap) pápai szentmisére, amelyet a Szentatya Budapesten a Kos­suth téren mutat be. A buszköltség 5.000 Ft/fő, mely összeget a jelentkezéskor kell befizetni. Jelentkezni hivatali időben lehet a Plébánián, LEGKÉSŐBB ÁPRILIS 17-ÉN. A buszok a Városháza mellől in­dul­nak, gyülekező reggel 4 óra 15 perc­kor, és 4.30 órai indulással tervezünk. Ezen a napon délelőtti szent­mise nem lesz templomunkban.
  4. Jövő hét vasárnap (23-án) a 9 órai szentmise végén búzaszentelés lesz. Aki szívesen ajánlana fel búzát az áldáshoz, kérem mielőbb jelezze számomra!
  5. Kérem a további imahátteret a Temetőkápolna felújításához, de ugyanakkor az anyagi támogatást is, ez­zel is ki­fe­jezve, hogy közös ü­gyünk a kápolna megújulása. Kö­szönettel fogadjuk adományaikat, a­me­lyet akár sárga csekken vagy átutalással is intézhetnek. Kérjük, hogy a Közlemény rovatban tüntessék fel: „Adomány kápolna-felújításra”. Bankszámlaszámunk e hir­detési lap alján megtalálható. Sárga csekk elvihető a templom közepén lévő kis asztalról. Kö­szön­jük az eddigi a­do­má­nyokat is!
  6. Háromnapos zarándoklatot szervezünk 2023. augusztus 10-12. (csütörtök-péntek-szombat) között az Őr­ségbe. Csempeszkopács, Ják, Szombathely, Rábakethely, Pityerszer, Szentgyörgyvölgy, Jeli Ar­bo­ré­tum is szerepelnek zarándoklásunk helyszínei között.Az első napon a jáki templomban mutatok be szent­misét a közösségnek. Az utazás légkondicionált busszal történik és teljes ellátást kapunk. Szál­lás­helyünk a szombathelyi Martineumban lesz kettő és egyágyas szobákban. A kirándulás teljes költsége 58.000 Ft/fő (pályázati támogatással), 14 év alattiaknak 55.000 Ft/fő. Jelentkezés az első részlet, 30.000 Ft be­fi­ze­tésé­vel történik. A második részletet június 1-jéig kell rendezni.
  7. A húsvéti virágdíszítéshez hozzájárulhatunk a Fourier Szent Péter perselybe dobott adománnyal.
  8. Hálásan köszönöm az Oltáriszentség őrzésének vállalását a húsvétvasárnapi szentségimádáskor.
Megszakítás